La taket skinne med integrert solcellepanel! | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Bygningsintegrerte solcellepaneler som kombinerer bærekraft, estetikk og kvalitet.

BMI PV Premium er integrerte solcellepaneler tilpasset to av BMIs sterkeste og mest eksklusive takstein: Zanda Minster og Monier Turmalin. PV Premium skal være førstevalget for de som ønsker å kombinere fornybar energiproduksjon og estetikk.

Med solceller på taket produserer du ren energi, gjør bygget mer energieffektivt, og kan selge overskuddsenergi tilbake til strømselskapet i perioder hvor du produserer mer enn du bruker.

Hva er bygningsintegrerte solceller? 

Bygningsintegrerte solcellepaneler (BIPV) felles naturlig inn i takets design, slik at du kan produsere fornybar energi på eget hustak og samtidig ha nabolagets mest stilrene og moderne fasade.

De skiller seg dermed fra «On top»-løsninger (BAPV), hvor panelene ligger over eksisterende taktekking og «INDAX PV-systemer», hvor panelene er integrert uavhengig av tekkingen som ligger rundt.

solcellepanel_670x447.png Tester viser at de integrerte panelene kun genererer 0,8 prosent mindre strøm per år enn et tradisjonelt «on top»-system. Det er dermed et trygt og funksjonelt valg for de som ønsker å bevare fasadens uttrykk når solcellepaneler skal kobles på taket.

BMI PV Premium solcellepaneler har et monokrystallinsk laminat, som er det vanligste valget for små og mellomstore solcelleanlegg. Slike paneler trekkes frem som alternativet med best effekt og lengst levetid.

Panelene er ensfarget sort, og har en levetid på opptil 50 år. Ofte fortsetter solcelleanlegg å produsere strøm lenge etter forventet levetid.

BMI PV Premium solcellepaneler har et monokrystallinsk laminat, som er det vanligste valget for små og mellomstore solcelleanlegg. Slike paneler trekkes frem som alternativet med best effekt og lengst levetid.

Panelene er ensfarget sort, og har en levetid på opptil 50 år. Ofte fortsetter solcelleanlegg å produsere strøm lenge etter forventet levetid.

Årlig variasjon i produksjon er på omtrent 20 prosent. Anlegget har høyest effekt midt på dagen på et sydvendt tak, og en jevnere produksjon på et øst- eller vestvendt tak. Panelene produserer strøm så lenge det er dagslys, men har best effekt i direkte sollys.

La nettselskapet ta imot overskuddsstrømmen
Hvis du har solceller på taket og er koblet til strømnettet, kan du selge strøm til en strømleverandør når du produserer mer strøm enn du bruker. Flere strømselskaper har slike avtaler.

Mann med solcellepanel_670x447.png Hvordan fungerer solceller på taket?

Solcellene er laget av silisium, som absorberer sollys og generer en elektrisk ladning. Metalledere i solcellepanelene fungerer som en pluss- og minuspol i et batteri, og utnytter ladningen.

Når flere slike solceller kobles sammen i en serie, har man et solcellepanel som forsterker den elektriske ladningen sollyset genererer.

Anlegget fungerer når:

  • Strømkabler kobler solcellepanelene sammen, og frakter strømmen fra panelene på taket til stikkontakten hjemme
  • En inverter omformer solstrømmen fra DC (likespenning) til AC (vekselstrøm) slik at stikkontakten hjemme får korrekt spenning
  • En elektrisk tilkobling til sikringsskapet gjør at du har kontroll på hvor mye strøm du bruker fra solcellepanelene, og hvor mye du kjøper fra strømleverandøren 
  • Energien kan brukes umiddelbart enten lokalt eller eksternt, eller lagres i et batteri

Viktigste egenskaper

  • Fornybar energi på eget hustak
  • Går i ett med våre design-takstein
  • Taket legges på samme måte som ved vanlig takstein
  • Høy effekt med ledende celleteknologi