Husk å ta vintersjekken | Optimera | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

På denne tiden blir Norge og byggeplassene fra nord til sør dekket av is, snø, vann og mørke. Dette fører blant annet til at arbeiderne blir mindre synlige, og faren for påkjørsler og andre alvorlige ulykker øker. I tillegg er det viktig å huske på at klimaet påvirker materialene vi jobber med.

1) Sørg for godt lys

Vi mennesker er avhengig av lys for å kunne fungere optimalt. Dessuten er lys er helt essensielt for å regulere døgnrytmen vår. Får vi for lite lys blir vi fortere uopplagte. Da øker også risikoen for ulykker. Arbeidstilsynet krever at enhver arbeidsplass skal ha både dagslys og utsyn. Den må ha god allmennbelysning i tillegg til ev. punktbelysning.

2) Rydd byggeplassen for utstyr og materialer
En rotete og kaotisk byggeplass påvirker produksjonen negativt, øker sjansen for ulykker og kan være til hinder for personalet. Noen steder kan det være behov for å ha egne personer som har i oppgave å rydde.

3) Bruk synlighetsklær!

Arbeidsulykker som følge av at arbeidstaker blir påkjørt eller truffet av tyngre maskiner eller biler, utgjør en stor del av alvorlige ulykker på norske byggeplasser. Årsaken i flere av tilfellene er at arbeidstaker er i nærheten av en maskin, men usynlig for maskinfører. Jo synligere arbeiderne dine er, jo mindre er sjansen for at de skader seg.

4) Unngå snublefeller – heng opp kabler

Dersom det ligger kabler og slenger på arbeidsplassen, kan det lede til en risiko for de ansatte. De vanligste arbeidsrelaterte skadene kommer som oftest av å snuble, skli eller falle. Det anbefales å henge opp kablene midlertidig, f.eks. med kabelholdere eller S-kroker.

5) Planlegg og tilrettelegg for snørydding

Kommer det lass av snømengder, er spesielt arbeidere som jobber i høyden ekstra utsatt. Da vil sikring med koplingsline og sele være nødvendig. Det rekker ikke med tau, fordi indre organer kan bli alvorlig skadet idet tauet brått stopper et fritt fall.

6) Sett opp telt for snøfri og tørr lagring – eller for utendørsarbeid

Sett opp telt for snøfri og tørr lagring, eller for utendørsarbeid. Telt vil forhindre snø og kulde, men også beskytte mot vind.

7) Monter sklisikre gangbaner og matter ved inngangspartier

Bruk matter ved inngangspartier så det ikke skal bli alt for vått innendørs. Man kan også montere fast sklisikre gangbaner og matter ved inngangspartier.

8) Husk å tørke panel
Fuktighetsnivået i norske boliger varierer fra ca. 12 % om høsten til ca. 6 % om våren. Før montering bør panelet derfor være tørket til en fuktighetsgrad på ca. 12 %. Panel bør ikke ha særlig lavere fuktinnhold enn 11–12 % ved oppsetting, ellers vil det utvide seg så mye om høsten at det kan skades i not og fjær, eventuelt bule ut på veggen.

9) Dekk til gulv og grunnmurer

Dekk til gulv og grunnmurer som blir stående en stund før bygget påbegynnes. Dette er for å holde det så tørt som mulig. Om vinteren bør man sørge for at de holdes rene for is og snø, som ellers må tines og tørkes ut etter at varmen er satt på.

10) Kartlegg farlige vinterforhold på byggeplassen

Få på plass en ordentlig oversikt over farer og risiko som truer på arbeidsplassen. Sørg for at alle ansatte er godt kjent med sikkerhetsrutinene.    


Kilder: Statsbyggs egen sjekkliste for vinterarbeid

 

Tenk vinter når du bestiller varer

Logistikk er en av Optimeras fremste styrker, og vi tilpasser mer enn gjerne logistikken til dine vinterlige behov. Snakk med oss, for eksempel om hvordan du kan redusere utendørslagring eller få byggevarene spesialpakket.

Dette er bare noe av det vi kan tilby:

RASKE LEVERANSER: Vi har logistikkanlegg og byggevarehus over hele Norge.

TIDSBESTEMTE LEVERANSER: Både ekstra levering innenfor kundens ønskede tid påfølgende dag*, eller ekspresslevering samme dag **.

KRANBILER: Vi tilbyr kranbiler som kjører ut byggevarene, som deretter kranes på ønsket plass. Vi har over 100 kranbiler og sjåfører som sørger for at varene kjøres, losses og plasseres trygt på byggeplass til avtalt tid.

LOGISTIKKPATRULJE: Vi kan stille med bemanning og ledelse for logistikk på byggeplassen.

SPESIALEVERANSER: Leveranser med bl.a. helikopter og snøscooter.

SPESIALPAKKING: Varene kan spesialpakkes og emballeres. Det kan være aktuelt ved prosjekter der produkter skal stå ute over tid slik at vi kan minimere utendørslagring på byggeplassen.

I tillegg er det mulig å avholde et planleggingsmøte med oss i Optimera. For mer informasjon om våre logistikkløsninger, kan du registrere deg på optimera.no, så tar vi kontakt.

*Mot et tillegg i pris

**Bestilt før kl. 11, mot et tillegg i prisen