Hvorfor bør du bli et miljøfyrtårn | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Miljø er viktig, og som miljøsertifisert blir det lettere å skaffe oppdrag, og å tiltrekke og beholde de mest ettertraktede ansatte. Her forklarer vi hvorfor.

KONKRET OG LØNNSOMT

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en av flere aktører som gir konkrete råd til hvordan man gjennomfører et grønt skifte. Gjennom et sertifiseringsløp gir de din bedrift «oppskriften» til hvordan dere kan forbedre miljøprestasjonen innen arbeidsmiljø, avfallshåndte­ring, energibruk, innkjøp og transport.

SKREDDERSYDDE KRAV

– For oss er det viktig å skreddersy kravene etter hvilken bransje du tilhører, slik at
du jobber med det som er vesentlig, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

– Vi har en egen miljøfaglig avdeling som sørger for at tiltakene får en reell effekt. Målet vårt er å gi et enkelt verktøy for å skape oversikt, legge en hand­lingsplan, rapportere utviklingen, og sette nye mål.

ATTRAKTIV VINNER

– Jobber man kontinuerlig mot forbedringer, oppnår man mange gevinster; både i forhold til miljø, klima og bunnlinje, sier Ytreberg.

– Et godt eksempel er Moderne Byggfornyelse som ble kåret til årets Miljøfyrtårn 2020. Fra de sertifiserte seg for første gang i 2009 har de stadig tatt små steg i grønnere retning, og jobbet systematisk med sin miljøledelse. Underveis har de oppnådd bedre arbeidsmiljø og en klart lavere klimabelastning gjennom å kutte CO2-utslipp, drivstoff-forbruk og den totale avfallsmengden.

Blir din byggmesterbedrift Miljøfyrtårn-sertifisert får dere en dokumentasjon som kan gjøre dere langt mer attraktive blant nåværende og fremti­dige kunder. Pluss enda bedre samvittighet.

HVORFOR BØR DU SOM BYGGMESTER BLI MILJØSERTIFISERT?

Kunder, ansatte og myndigheter forventer nå at både små og store bedrifter tar miljøet på alvor. Det å være miljøsertifisert vil derfor gjøre det lettere å skaffe oppdrag, og å tiltrekke og beholde de mest ettertraktede ansatte.

LETTERE Å VINNE ANBUD

Strengere miljøkrav gjør at kravene til dokumen­tasjon øker. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser både i Norge og i EU. Ifølge Miljøfyrtårn sa 50 % av sertifiserte virksomheter i 2020 at de i stor grad opp­lever styrket konkurransekraft.

DU BLIR MER ATTRAKTIV OVERFOR PRIVATE

Dagens privatkunder er opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Den dagen du skal bygge hytte på Hemsedal eller Nesbyen, vil du derfor virke mer attraktiv når du kan vise Miljøfyrtårn-sertifikat. Ifølge Respons Analyse sier 75 % at de foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

DU BLIR EN ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

Sertifiseringen imponerer ikke bare kunder, det kan også øke miljøbevisstheten, stolthe­ten og engasjementet hos dine ansatte. Og som de fleste erfarer som leder: Det er ofte kamp om de flinkeste arbeidstagerne. Ifølge Miljøfyrtårn sa 54 % av de sertifiserte virksomhetene i 2019 at de i stor grad opplevde økt stolthet blant de ansatte.