Klimaskiftet øker presset | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Klimaendringene vil sette større krav til norske byggmestere, forteller ekspertene i SINTEF. Det norske klimaet endrer seg, og ekstremt uvær med intense nedbørsbyger vil bli vanligere. SINTEF har forsket på byggeskader i over 60 år, og statistikken deres viser at norske bygg de siste årene er blitt utsatt for et økende antall skader knyttet til klimapåkjenninger, deriblant lekkasjer og vann i grunnen.

Strengere krav

Nora Schjøth Bunkholt er blant sivilingeniørene i SINTEF Community som har jobbet mye relatert til klimatilpasninger. Hun forteller at norske byggmestere må tilpasse teknikk og arbeidsmetode etter klimaendringene for å kunne sikre norske bygg i tiden fremover.

– For at vi skal redusere risiko og gjøre byggene mer robuste, må man ha større fokus på klimatilpasning enn før, sier Bunkholt. – Klimaendringene vil stille strengere krav til detaljarbeid og løsninger for tetting av bygg.

Skadene kommer utenfra

Sammen med blant annet Berit Time, sjefforsker ved Klima 2050, har Bunkholt skrevet rapporten Luftede kledninger. Rapporten fokuserer på hvordan regn og vind påvirker bygg, som har vist at fellesnevner for de største skadene vi ser på bygg skyldes vann som trenger inn utenfra.

– Vi må ha et stort fokus på vanntette sjikt til bygningen. Vi må ha gode løsninger for avrenning og drenering av vann bort fra bygninger, sier Bunkholt.

Gode løsninger

14619_Artikkelbilde_Klimaskiftet øker presset_Optimisten-nov-2021_796x531px_V1-2.jpg Klimatilpasningen vil kreve nye løsninger, men må samtidig sørge for at de løsningene vi allerede har blir utført på en profesjonell måte. Det kan for eksempel gjøres ved at man bruker ekstra tid på å sørge for gode avslutninger mellom konstruksjonene for å forhindre lekkasje.

Flate tak er problemområde

Flate tak er et område hvor det blir viktig å ha fokus på klimatilpasninger. Taktypen har bidratt til at taket blir et bruksområde, noe som krever en mer komplisert byggeprosess.

– Vi ser en del skader knyttet til kompakte takkonstruksjoner der man har en vanntett membran ytterst. Her kan det oppstå skader knyttet til hull i membranen, eller dårlige avslutninger av membranen ut mot kantene, forteller Bunkholt.

Kommunikasjonen essensiell

Bunkholt påpeker også at et godt samarbeid mel­lom ulike yrkesgrupper blir viktigere. 14619_Artikkelbilde_Klimaskiftet øker presset_Optimisten-nov-2021_796x531px_V1-3.jpg

– Bygg blir mer kompliserte, og vi har nå flere fag som skal inn i bygg. At du får til en god byggeprosess, har respekt og samhandler godt med de andre fagene som skal inn, er essensielt.

Fuktigere byggeplasser

Klimaskiftet vil også kreve sitt av selve byggeplassen for å unngå skader på byggematerialet. – Mer nedbør krever mer planlegging. Man må ha gode strategier for å kunne holde materialene tørre, sier sjefforsker Time.

Gode norske byggetradisjoner

Avslutningsvis understreker Time at bransjen allerede er godt i gang med tilpasningen til klimaendringene, mye takket være byggetradisjonene våre. 

- I Norge har vi egentlig alltid tenkt over klimatilpasning, da vi har et veldig røft klima. Tilpasningen er jo ikke nytt for Norge. Vi vil bare ha mer av den.