Ledetider og prisutvikling for byggevarer – Optimeras anbefalinger | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Både lokalt og globalt bidrar en rekke faktorer til dårlig tilgjengelighet og prisutvikling for byggevarer inkludert trelast. Optimera informerer så alle kan forberede seg og i størst mulig grad unngå brå overraskelser.

Våre beste råd nå er:

 • Kompensér gjennom langsiktig planlegging sammen med dine faste kontakter her hos oss.
 • Vurdér alternative materialer og teknikker.
 • Informer sluttkundene tidligst mulig. Da viser folk ofte økt forståelse. Oppmerksomheten blir rettet mot årsakene og ikke mot alle oss i siste ledd av verdikjeden.
 • Sjekk regelmessig beholdningene i Optimeras digitale og fysiske kanaler. Vi får daglig store forsendelser.
 • Bruk tjenestene våre systematisk for å effektivisere innkjøp (MinOptimera), logistikk, miljøtiltak og kontorarbeid (dokumentasjon m.m.). Overlat mest mulig slikt til oss og fokuser på egne kjerneaktiviteter. Selv med høye priser er det alltid sluttsummen for prosjektet som teller.

Flere trender gir grunnlag for positiv forandring, selv om vi ser for oss økte ledetider og priser for flere produktkategorier i en periode før det snur.

 • Nedstengning av Suezkanalen og opphopning av containere på «feil» sted har ført til forsinkelser og seksdobling av enkelte fraktrater de siste 12 månedene. Innvirker på varetilgang, komponenttilgang og priser.
 • Høye rater og aktivitet for bulkskip signaliserer bedring av råvaremarkedet.
 • Massevaksineringen bidrar til normalisering av produksjon og forbruk.

Trelast

De fleste land er berørt av situasjonen på trelastmarkedet som påvirkes av både globale og lokale faktorer. Blant faktorene er:

 • Høysesong på vår klodehalvdel.
 • Grønt skifte gir økt forbruk av tre.
 • Små lagerbeholdninger over hele verden inkludert Skandinavia.
 • Produksjonsstans pga. nedstengning tilknyttet koronasituasjonen.
 • Generelt økt forbruk under koronasituasjonen har gitt ekstra byggeaktivitet.

Tilleggsfaktorer for Norge:

 • Særnorske dimensjoner på høvlet trelast vanskeliggjør innkjøp på verdensmarkedet. For sagbruk i naboland er det enda mindre attraktivt enn vanlig å levere særnorske dimensjoner når det er lett å selge standarddimensjoner til høye priser internasjonalt.
 • Situasjonen rundt royalkledning og k-virke har medført markedsubalanse gjennom økt etterspørsel etter annen ytterkledning og konstruksjonsvirke.

I dagens pressede markedssituasjon støtter vi i Optimera oss til godt, gammeldags kjøpsmannsskap. Vi prioriterer våre faste kunder og opplever også å bli prioritert som fast kunde av sagbruk i Norge og noen i Sverige. Gjennom dette og nær dialog med hverandre skaper vi litt mer forutsigbarhet i en uoversiktlig situasjon. Det kommer en dag i morgen også.

Vi forventer fortsatt vanskelig trelasttilgang og kan gå tomme for dimensjoner i kortere og lengre perioder. Fra 1. august har industrien varslet at prisene vil stige med inntil 35 prosent og vi forventer dessverre ytterligere justeringer. Markedet indikerer at prisene for trelast vil flate sakte ut fra fjerde kvartal.

Optimera har fungert noe som buffer mot prisoppgang frem til nå, og vi ønsker at prisnedgang raskt skal komme kundene våre til gode. Litt forsinkelse vil det være ettersom trelast tross alt er en fysisk vare, og det vil ta tid å få inn nye varer. Prisene forhandles med økt hyppighet fra års- eller kvartalsavtaler til månedsavtaler eller til og med for hver enkel levering. Slik blir veien kortere fra prisendringer ved innkjøp til utsalg slik at vi vil kunne gi raskere priskutt når markedet snur.

Trebaserte produkter

Vi har også sett forsinkelser og økte priser for videreforedlede produkter inkludert moduler og konstruksjonspakker fra Optimera Byggsystemer.

For mange foredlete byggevarer inngår trelast som kun ett av flere elementer i det samlede kostnadsbildet. Prisene stiger ikke på alle faktorer, men vil variere med mengde tre-råvare. Derfor vil ikke alle trebaserte produkter ha like sterk prisvekst som trelast. Listverk, limtre og plater inkludert panelprodukter vil for eksempel bli mer berørt enn dører og vinduer.

I Kina og Asia har det vært stans i komponentproduksjon som følge av covid-19-permitteringer. Uten jevn komponenttilgang stopper eller forsinkes produksjonen.

Plateprodukter er en global handelsvare som blir berørt av logistikkutfordringer og kostnader, med prisutvikling langt utover trelastprisutviklingen. Økt internasjonal etterspørsel har gitt kraft prisvekst for OSB-plater. Det verste kan være unnagjort, men signalene for kryssfinér er fortsatt prisvekst.

Andre byggevarer

 • STÅLBASERTE MATERIALER: Stålmarkedet er fortsatt preget av ustabilitet. Dette påvirker spesielt typiske strukturelle, stålbaserte byggevarer som stålstendere, armeringsstål og stålbjelker. Situasjonen er preget av høy etterspørsel og redusert kapasitet som tar tid å bygges opp igjen. Samtidig er tilgangen på råmaterialer under sterk press. For armering er det avgjørende å ha tilstrekkelig tilgang til skrotmaterialer, hvor prisene i den siste tiden har nådd nye høyder. Standarddimensjoner vil det være god tilgang til, men i enkelte tilfeller må man tenke alternativt. Spesialproduksjon og –dimensjoner har ledetider opp til 9-12 måneder. Det gjelder for alle produkter i denne varegruppen.
 • PLASTBASERTE MATERIALER og EPS/XPS: Vi ser fortsatt et marked for råstoff for plastbaserte varer, spesielt styren og etylen, som er preget av ekstremt høye priser og lange leveringstider. Situasjonen begynner å vise tegn til bedring, men hvor fort det vil smitte videre til sluttprodukter er det ingen som kan spå i dag. EPS/XPS og dampsperre er noen eksempler hvor vi hele tiden jobber med å få nok varer inn. For noen produkter, som til vanlig kan hentes på dagen, er det merkbart lengre ledetider.

Dette gir også utslag for mange byggematerialer som inneholder plast, har plastbasert emballasje eller innsatsfaktorer, og vi må regne med lengre ledetider på en del varer som man ikke typisk forbinder med plastbaserte materialer. Også transportsituasjonen generelt gjør at enkelte råvarer har lengre ledetider enn det som er vanlig, og det igjen påvirker produksjon og tilgjengelighet på sluttprodukter.

Vi skulle ønske våre kunder foruten alt dette. Markedssituasjonen er krevende, uforutsigelig og kostbar for mange. Optimera oppfordrer igjen alle til å informere sine kunder tidligst mulig og planlegge sammen med oss for å motvirke konsekvensene mest mulig.

Vennlig hilsen

Pål Erichsen
Direktør Kategori