Rasjonell Husbygging | Optimera | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

– Våre arbeidstegninger er på et veldig høyt nivå, sier Karzan Chemak. Vi pleier å si at vi har gjort helt rett den dagen ikke en eneste tømrer ringer fra byggeplassen og spør om noe. Karzan Chemak er leder for prosjektutviklingen hos Rogalands største husbygger. Øster Hus bygger 300 enheter i året. De er storkunde hos Optimera Tekniske Tjenester.

Samlet alt hos Optimera

- Da jeg ble leder for avdelingen for tre år siden, brukte vi andre selskap til lyd- og brannberegning. Ved å legge alt til Optimera, har vi oppnådd fordelene som kommer med innarbeidede rutiner, prosesser, korte leveringstider og tett samarbeid. Vi er veldig fornøyd. 

- Per dags dato bestiller vi salgskalkyler, mengdeberegning, energiberegning, energimerking og lyd og brann fra Optimera i en totalpakke. Vi har også brukt Optimera på arbeidstegninger

Færre møter, flere prosjekter

- Før bestilte vi tekniske tjenester flere steder. Det førte til at det ble flere å forholde seg til i prosjektet. Det ble flere møter. 

14619_Artikkelbilde_Rasjonell husbygging_Optimisten-nov-2021_796x531px_V1-1.jpg Nå har vi ett hovedmøte med Optimera i det vi starter på et nytt felt. Da går vi gjennom hele feltet og ser på typologi og boliger. Etter dette møtet, gjør vi det så enkelt at vi sender over en mail og bestiller alt av tekniske tjenester i samme pakke. 

- Dette er jo en kanonfordel i seg selv. Det er alltid de samme personene vi forholder oss til, vi kjenner hverandres prosesser, og vi kjenner ingeniørene til Optimera. Branningeniøren for eksempel er veldig dyktig, og han bruker vi som rådgiver i de pågående prosjektene. 

Øster Hus har en strukturert og godt innarbeidet plan for prosjektuviklingen. Karzan Chemaks avdeling består av tolv personer. De er tekniske tegnere, prosjektutviklere, prosjektsekretærer og en arkitekt. 

Effektiv kvalitetssikring

- Vi foretar et kostnadsoverslag selv i start-fasen av et prosjekt. Dersom vi går videre med prosjektet, bestiller vi en salgskalkyle fra Optimera. Det er to grunner til at vi gjør dette. For det første bruker vi Optimeras oppdaterte materialpriser, og for det andre kvalitetssjekker vi vårt eget arbeid. 

Bygger uansett

- Andre går jo ofte i markedet på et tidlig tidspunkt for å kunne finansiere prosjektene. Vår plan er å få støpt grunnmurer før vi går i salg. Dette bruker vi faktisk også når vi promoterer oss selv. Vi sier at vi bygger uansett. Folk er i trygge hender idet de signerer en kontrakt. De vil ikke få en beskjed halvannet år senere om at prosjektet ikke blir realisert.