Rekordraske leveranser til byggeplass | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Hvis du ikke finner de varene du trenger i et Montér byggevarehus, kan du være trygg på at varene likevel kan leveres på byggeplassen neste dag. Dette skyldes Optimeras regionale logistikklagre, som ligger spredt ut over hele Norge.

Logistikklagrene ligger tett på sine lokalmarkeder og har en varebeholdning og et sortiment som er tilpasset de lokale forholdene. Lagrene bidrar også til at Optimera i større grad – og på en miljøvennlig måte – kan kjøpe inn varer fra lokale produsenter.

Logistikklagrene optimaliseres etter et avansert system for å tilfredsstille etterspørselen og prosjektene som pågår i regionen.

Profesjonell logistikk
De ni regionale logistikklagrene er støttet av en sentral struktur, som sørger for at logistikken blir forutsigelig, enhetlig og pålitelig. Såkalt benchmarking er viktig - man lærer av hverandre. Alle lagrene jobber for eksempel aktivt med å redusere feilleveranser og skader på varer. Når et lager oppnår gode resultater, overføres kunnskapen og rutinene umiddelbart til de andre lagrene.

 

Lokale kjørekontor
En av fordelene med Optimeras logistikk er at hvert av de ni logistikklagrene har egne kjørekontor. De regionale kjørekontorene har nær tilknytning til markedene de opererer i. De kjenner kundene og de lokale forholdene, og de har også nær kontakt med salg, noe som bidrar til å øke servicegraden. Kjørekontorene optimaliserer kjørerutene og sikrer at bilene har høy fyllingsgrad og kjører så få kilometer som mulig.

Fyllingsgraden blir ekstra god fordi man først plukker varer etter at lasten på hver enkelt bil er planlagt. Dette sørger for god prosjektøkonomi for våre kunder og gir miljømessige gevinster.

Tredjepartslogistikk
Optimera har lenge kunnet tilby tredjepartslogistikk til de største entreprenørene. Dette innebærer at Optimera tar ansvaret for all transporten som går til en byggeplass, både elektro, VVS, tømmer og eventuelt maling. I løpet av kort tid vil Optimera nå også kunne tilby tilsvarende løsninger til byggmestere og huskjeder.