Smart å velge miljøvennlig | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Hvis du ikke fokuserer på miljø- og sirkulærøkonomi vil hverdagen bli stadig tyngre i tiden framover, sier salgsdirektør Thomas Schøyen i Optimera.

- Uansett om du er boligkjøper eller jobber i bygg- og anleggsbransjen, så er det nok mye lettere å velge klima – og miljøvennlige løsninger når det også er lønnsomt. Det er derfor godt å kunne si at den tiden nærmer seg, om den allerede ikke har kommet, sier en engasjer Thomas Schøyen, salgsdirektør i Optimera.

- Ja, min påstand er faktisk at de byggmesterne som ikke har snudd seg rundt nå, begynner å få dårlig tid. Og det gjelder nesten uansett størrelsen på virksomheten fortsetter han.

Det er et standpunkt han ikke er alene om å ha.

 Tallene er klare

- Den globale byggenæringen rir på en grønn bølge, og det er ingenting som tyder på at utviklingen ikke vil fortsette, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse til Optimisten.

Ser vi på 2018-tallene fra World Green Building Trends, sier nærmere halvparten av de spurte (2000 deltakere fra 86 land) at majoriteten av deres fremtidige prosjekter vil være grønne. Entusiasmen for grønnere bygg i markedet er altså stor, og hvis du lurer: Den norske byggenæringen er blant de mest ambisiøse.

-Det viser at byggesektoren er på god vei til å ta ansvar for den globale miljøtrusselen, sier Bramslev.

Ifølge rapporten er det hovedsakelig tre viktige drivere bak det grønne skiftet i Norge: Det viktigste er markedskrav, dernest at grønne bygg får en hyere markedsverdi, mens den tredje driveren er at "det å bygge bærekraftig er det riktige å gjøre". Det største hinderet for å bygge bærekraftig, er ifølge rapporten frykten for at det skal gi merkostnader.

-Samtidig er det verdt å merke seg at hele 28 % av de spurte i 2018-undersøkelsen sa at grønne bygg har en merverdi sier Bramslev. I takt med at samfunnet blir mer opptatt av bærekraft vil jo også merverdien av grønne bygg øke. Min oppfatning er derfor at frykten for merkostnader er en myte, eller i det minste sterkt overdrevet.

Krav om miljødokumentasjon for å få finansiering?

- Ellers er det verdt å merke seg at også finansnæringen er en driver for det grønne skiftet, sier Bramslev. Bankenes begrunnelse er imidlertid risiko. De ser det ganske enkelt som mer risikabelt å låne ut penger til bedrifter som ikke er fremtidsrettet.

- Med stadig flere utviklere som satser grønt, merker vi en stigende etterspørsel etter grønne eiendomslån, både innen næringseiendom, boligprosjekter og finansiering av privatbolig, har Olav T- Løvstad, leder for Seksjon eiendom og entreprenør i DNB, bekreftet til Grønn Byggallianse.

Bærekraftige bygg vil gi høyere verdier, lavere oppgraderingskostnader, lavere driftskostnader, høyere attraktivitet hos leietakere og dermed også kunne gi mulighet for høyere låneutmåling sier Løvstad.

Bedre helse og økt produktivitet

- Rapporten viser for øvrig at de viktigste sosiale driverne for å velge miljø- og bærekraftige løsninger er bedre helse og velvære, samt økt produktivitet hos byggets brukere. Dette punktet tror jeg faktisk er lett å undervurdere, sier Bramslev.

- I dag viser for eksempel FINN.no kun boligers energimerking. Vi vet imidlertid at de gjerne vil vise mer, og det er fordi de vet at dagens unge legger stor vekt på et godt inneklima. Den dagen Finn.no kan vise fram hvilke boliger som er miljøsertifisert, for eksempel etter BREEAM, vil det altså være en fordel for alle parter, avslutter Bramslev.

Alle må bidra

- Dette er for øvrig ikke en utfordring man løser en gang for alle. Det er en vedvarende prosess der hele bransjen må trekke sammen. For å synliggjøre hva som kreves hvis vi skal nå målet om en grønn byggeplass, er det derfor utviklet både en materialguide og en logistikkguide, forteller Schøyen.

Materialguiden tar for seg klimagassutslipp fra vugge til fabrikkport, ressursgrunnlag basert på om produktet er fornybart eller ikke, hvorvidt produkter er kortreist eller ikke, om produktet kan gjenbrukes, hvilke kjemikalier det inneholder, hvilken effekt det har på inneklimaet, og hvorvidt produktet er blitt sertifisert av en tredjepart.

- Samtidig må vi også ha fokus på grønn logistikk, det vil si at vi må kunne dokumentere hvor mye av transporten vår som faktisk er miljøvennlig, enten det gjelder valg av drivstoff eller utskiftning av bilpark. Her er det vel bare å si at vi er på vei, men at forbedringspotensialet definitivt er tilstede, avslutter Schøyen.