Informasjon vedrørende Corona | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Optimera opprettholder Corona-tiltak i alle Montér byggevarehus, Optimera proffsentere og logistikkanlegg. For proffkunder er alle våre anlegg tilgjengelig også i områder hvor forbrukerkunder ikke har tilgang pga. Covid19-restriksjoner.

Optimera følger tett utviklingen av Corona-viruset. Vi følger til enhver tid retningslinjer og råd fra norske myndigheter, både for å ivareta våre ansatte, hindre spredning samt kunne betjene våre kunder.

Våre ansatte og kunder er avgjørende for oss, og vi er opptatt av å redusere risiko for smitte i våre byggevarehus. I den forbindelse er det gjennomført mange preventive tiltak, og eventuelle smittetilfeller vil bli håndtert umiddelbart iht. retningslinjer og kriseplaner.

I samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste har vi utarbeidet følgende forhåndsregler og tiltak for å redusere faren for smitte:

  • Sørg for god håndhygiene.
  • Unngå å håndhilse.
  • Bruk papirtørkle og/eller albukrok når du hoster eller nyser, og vask hendene godt i etterkant.
  • Vi har antibakk tilgjengelig i våre byggevarehus.
  • Alle kasse- og diskområder er merket med 1 meters grense til andre personer.
  • Ikke kom på jobb, eller besøk våre byggevarehus ved influensalignende- eller luftveissymptomer.
  • Ved nærkontakt med noen med påvist sykdom, settes vedkommende i hjemmekarantene i 10 dager.
  • Fysiske møter begrenses til et minimum.

Etter sommeren har Norge opplevd økning i antall smittede, og vi ber alle om å respektere retningslinjer og råd både fra norske myndigheter og Optimera.

Drift-/ og leveringssituasjon 

25.01.2021

Informasjon angående Montér Vestby, Optimera Grorud og Optimera Ulven

Etter presisering fra regjeringen i går kveld 24.01.21, er du som proffkunde velkommen til å hente/plukke varer i hele byggevarehuset. Husk å følge gjeldene smittevernregler i hele anlegget.

Vi oppfordrer til å bestille varer gjennom lokal proffselger, vår kundeservice tlf. nr. 815 55 811, mail proff.ost@optimera.no, eller MinOptimera for levert direkte til byggeplass.

Utkjøring og levering til byggeplass fungerer som normalt. Øvrige byggevarehus er åpent og tilgjengelig som vanlig med gjeldene smittevernregler.


24.01.2021

Til alle våre proffkunder

Våre butikker som er berørt av nedstenging har åpent for henting av varer. Foreløpig gjelder tiltakene for Montér Vestby, Optimera Proffsenter Ulven og Optimera Proffsenter Grorud.

Det vil ikke være mulig å komme inn i innebutikken. Ansatte vil levere varer fra innebutikken utenfor døren. Uteområdet, trelasthall og lager er åpen for innkjøring og henting av varer.

Vi oppfordrer til å bestille varer gjennom lokal proffselger, vår kundeservice tlf. nr. 815 55 811, mail proff.ost@optimera.no, eller MinOptimera for levert direkte til byggeplass. Utkjøring og levering til byggeplass fungerer som normalt.

Ved henting av varer på Montér Vestby, Optimera Proffsenter Ulven og Optimera Proffsenter Grorud skal det brukes munnbind og hansker samt sikres riktig avstand.


23.06.2020

Alle våre Montér byggevarehus, Optimera proffsentere og logistikkanlegg er i full drift og holder normale åpningstider.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kundekontakt.

Eventuelle leveringsutfordringer oppdateres fortløpende per kategori

Kategori - Tyngre Byggevarer (Isolasjon, Gips, Tak, Stål og Mørtel/Pulver)

17.06.20

Leverandører for Tyngre Byggevarer følges fortsatt tett opp fra kategori. Det er p.t. ikke kjent at produksjon og/eller logistikk hos noen av våre nøkkelleverandører i Norge eller utlandet er påvirket av restriksjoner rundt Corona fra myndighetene, men alle har iverksatt tiltak og følger myndighetenes gjeldende smittevernsregler.

Situasjonen for importerte varer følges også tett og kan endre seg framover pga. gjeninnføring av restriksjoner ifm. lokale eller regionale smitteutbrudd, som kan påvirke både produksjon og logistikk.

26.03.20

Leverandører for Tyngre Byggevarer følges tett opp fra kategori. Det er p.t. ikke kjent at produksjon og/eller logistikk hos noen av våre nøkkelleverandører i Norge er påvirket av restriksjoner rundt Corona fra norske myndighetene, men alle har iverksatt tiltak internt for å skjerme sine kunder og ansatte, og da spesielt ansatte i produksjon som ikke kan utføre jobbene sine fra hjemmekontor.

Vi opplever også noe lengre transporttider pga. innstilte ruter på Hurtigruten som er en viktig distribusjonskanal i Region Nord, samt lengre transporttider for varer som kommer fra Europa (ink. Danmark og Sverige) og resten av verden. Dette skyldes delvis innstilt ferjetrafikk mellom Tyskland/Danmark og Norge, samt økt tidsbruk under grensekontroller som er innført mellom de fleste land i Schengen-samarbeidet. Videre er det innført restriksjoner på produksjon og transport i enkelte land som kan påvirke tilgang til enkelte råstoffer eller ferdigprodukt. Dette følges tett av vår kategori- og innkjøpsavdeling som gjør nødvendige tiltak ifbm. økte ledetider, forsinkelser og ev. erstatningsleveranser slik at det påvirker Optimera og Optimeras kunder i minst mulig grad.

Noen få leverandører melder leveringsforsinkelser eller stans i leveranser hvor produksjon er i land som nå har innført ytterlige restriksjoner, bl.a. stengning av produksjon som ikke er samfunnskritiske. Vi oppdaterer listen fortløpende med informasjon om hvilke produkter som kan være påvirket og gjeldende status:

Produktgruppe / Leverandør

Produkter

Årsak til forsinkelser

Status aktive ordre

Status nye ordre/tilbud

Fasade / Cembrit AS

Patina-plater i spesialfarger

Stenging av fabrikk i Italia (Force Majeure)

Kontroll på aktive ordre. Ev. forsinkelser eller avvik på enkeltprosjekt varsles direkte til prosjektene.

Nye ordre og tilbud, også tilbud som er gitt, blir så langt som mulig bekreftet levert fra annen produksjonssted eller vil stå ubekreftet til situasjonen er avklart.

Tak / Icopal AS (BMI)

Aerodek

Stenging av fabrikk i Belgia (Force Majeure)

Kontroll på aktive ordre, god tilgang på lager. Foreløpig ingen konsekvens.

Nye ordre og tilbud, også tilbud som er gitt, blir så langt som mulig bekreftet levert fra lager eller vil stå ubekreftet til situasjonen er avklart.

Søppelsekker / Optimera

Søppelsekker (gjennomsiktig)

Stenging av alle ikke-mat relatert produksjon og transport i Malaysia (Force Majeure)

Forsinket, stoppet før shipping, Optimera  supplerer fra alternative leverandører.

Forsinket, nye ordre bekreftes ikke eller kun med dato langt fram i tid. Foreløpig gjelder lock-down til 31.3.2020.


På generell basis er tiltakene å følge gjeldende anbefalinger fra myndighetene, deriblant innskrenket reisevirksomhet, redusert møtevirksomhet (kun via telefon og nett) og bruk av hjemmekontor, samt i så stor grad som mulig å holde produksjons- og logistikkansatte så adskilt som mulig fra resten av de ansatte.

Kategori Tyngre Byggevarer vil legge ut oppdatert informasjon og informere gjennom andre relevante kanaler hvis situasjonen endrer seg

20.03.20

Leverandører for Tyngre Byggevarer følges tett opp fra kategori. Det er p.t. (20.03.2020) ikke kjent at produksjon og/eller logistikk hos noen av våre nøkkelleverandører er påvirket av restriksjoner rundt Corona fra myndighetene, men alle har iverksatt tiltak internt for å skjerme sine ansatte, og da spesielt ansatte i produksjon som ikke kan utføre jobbene sine fra hjemmekontor.

På generell basis er tiltakene å følge gjeldende anbefalinger fra myndighetene, deriblant innskrenket reisevirksomhet, redusert møtevirksomhet og bruk av hjemmekontor, samt i så stor grad som mulig å holde produksjons- og logistikkansatte så adskilt som mulig fra resten av de ansatte.

Vi opplever derimot noe lengre transporttider pga. innstilte ruter på Hurtigruten som er en viktig distribusjonskanal i Region Nord, samt lengre transporttider for varer som kommer fra Europa (inkl. Danmark og Sverige). Dette skyldes delvis innstilt ferjetrafikk mellom Tyskland/Danmark og Norge, samt økt tidsbruk under grensekontroller som er innført mellom de fleste land i Schengen-samarbeidet. Dette følges tett av vår innkjøpsavdeling som gjør nødvendige tiltak ifbm. økte ledetider slik at det påvirker Optimera og Optimeras kunder i minst mulig grad.

Kategori Tyngre Byggevarer vil legge ut oppdatert informasjon og informere gjennom andre relevante kanaler hvis situasjonen endrer seg.

16.03.20

Leverandører for Tyngre Byggevarer følges tett opp fra kategori. Det er p.t. (16.03.2020) ikke kjent at produksjon og/eller logistikk hos noen av våre nøkkelleverandører er påvirket av restriksjoner rundt Corona fra myndighetene, men alle har iverksatt tiltak internt for å skjerme sine ansatte, og da spesielt ansatte i produksjon som ikke kan utføre jobbene sine fra hjemmekontor.

På generell basis er tiltakene å følge gjeldende anbefalinger fra myndighetene, deriblant innskrenket reisevirksomhet, redusert møtevirksomhet og bruk av hjemmekontor, samt i så stor grad som mulig å holde produksjons- og logistikkansatte så adskilt som mulig fra resten av de ansatte.

Kategori Tyngre Byggevarer vil legge ut oppdatert informasjon og informere gjennom andre relevante kanaler hvis situasjonen endrer seg.

11.03.20

Leverandører for Tyngre Byggevarer følges tett opp fra kategori. Det er p.t. (11.03.2020) ikke kjent at produksjon og/eller logistikk hos noen av våre nøkkelleverandører er påvirket av restriksjoner rundt Corona fra myndighetene, men alle har iverksatt tiltak internt for å skjerme sine ansatte, og da spesielt ansatte i produksjon som ikke kan utføre jobbene sine fra hjemmekontor.

På generell basis er tiltakene å følge gjeldende anbefalinger fra myndighetene, deriblant innskrenket reisevirksomhet utenfor Norge, redusert møtevirksomhet og økt bruk av hjemmekontor.

Kategori Tyngre Byggevarer legger fortløpende ut oppdatert informasjon.

Kategori - Dør og Vindu

17.06.20

Informasjon vedrørende Habo. Klikk her.

31.03.20

Bindal melder om normal leveringstid og tilgang på råvarer. Det planlegges heller ingen ekstraordinær prisjustering, og det oppfordres til å støtte opp om norske produsenter i denne tøffe perioden for hele bransjen.

27.03.20

Scanflex melder om normal leveringstid og tilgang på råvarer.

18.03.20

Informasjon vedrørende HABO. Klikk her.

16.03.20

Viljandi

Usikkerhet rundt leveringer den neste tiden.

Gilje Tre AS og Giljedoor AS

Det varsles om at usikkerhet rundt bekreftet leveringstid fra Gilje Tre AS og Giljedoor AS kan oppstå i en foreløpig uavklart periode.

Alle bekreftede leveranser vil kunne berøres og det kan oppstå usikkerhet rundt bekreftet leveringstid fra GIlje Tre AS og Giljedoor AS. Årsakene kan være mange, det kan være mangel på varer, transport eller redusert kapasitet i fabrikkene på grunn av manglende bemanning eller restriksjoner fra myndighetene. Dette vil kunne vare i en foreløpig uavklart periode.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å hindre eventuelle forsinkelser. Skulle allikevel dette skje, er det utenfor vår kontroll og gir ikke grunnlag for dagmulkt/ erstatning (force majeure) ifølge våre salgsbetingelser punkt 11, NS 8409:2008 punkt 10, kjøpsloven §§23 og 27.

Nordic doors

Alle bekreftede leveranser vil kunne berøres. Det jobbes med å finne alternative løsninger, og selskapet holder oppdatert status på hver enkelt leveranse. Det henstilles til å benytte selskapets faste leveringsruter og begrense egen henting av varer fra våre anlegg. Servicegrad på kundeservice vil kunne påvirkes.

GPBM

Fabrikkene i Kina har en redusert kapasitet på ned 40 %, noe som forlenger leveringstidene. Opptil en måned ekstra ledetid på brannsikkerhetsutstyr, med forventet stabilisering i mai måned.

Assa Abloy

Kan ikke bekrefte ordre i henhold til gjeldende rutiner, og tar stilling til hver ordre hver for seg. Vil kunne gi urealistiske leveransedatoer for en periode, f. eks. 31.12.32. Så fort de har oppdatert og konkret kunnskap om den angjeldende bestillingen, vil de sende en ny, oppdatert ordrebekreftelse.

Kategori - Kjøkken, Garderobe og Bad / Gulv / Interiørplater / Maling / Varme / Sesong

08.03.21

Mielé

Miele informerer om at det lokale instituttet for folkehelse har kunngjort en Covid-19 karantene gjeldende for en av deres fabrikker. Denne fabrikken produserer komponenter som benyttes i en rekke apparater, noe som medfører at produksjonen i andre fabrikker dessverre også påvirkes. Miele gjør sitt ytterste for å begrense konsekvensene av denne hendelsen, men det vil medføre at ytterligere leveringsforsinkelser ikke kan unngås de kommende ukene.

En annen innvirkning som følger er at nåværende bekreftede leveringsdatoer fra systemet for øyeblikket ikke er pålitelige. Dette forventes å stabilisere seg fra medio neste uke og utover. Det vil fortløpende komme oppdatering i forbindelse med endring i utvikling eller tilgjengelig informasjon. Situasjonen på oppvaskmaskiner er fortsatt svært krevende.


19.02.21

Whirlpool 

Whirlpool må nå beregne seg forsinkelser på leveranser av kalde produkter (kjøleskap, fryseskap og kombiskap) og oppvaskmaskiner.

Dette begrunnes med de endringer Whirlpool må gjøre i produksjonen på grunn av nye energimerkinger, samt problemer med å få tak i deler/komponenter til disse produktene. Whirlpool antyder at dette vil vare i hvert fall ut mars.

15.02.21

Informasjon om leveringssituasjon på hvitevarer

Electrolux varsler nå store forsinkelser på enkelte varegrupper. Det er kjøleprodukter og oppvask som er mest kritisk. Forsinkelsene er knyttet til produksjonsutfordringer grunnet Covid19, komponentmangel fra underleverandører samt økt etterspørsel på denne type varer i hele Europa. Vi jobber nå tett med Electrolux for å skape løsninger for de enkelte kundene. Det varsles store utfordringer ut mars.

Miele har generelt bra leveringsgrad men med noen unntak:
Begrenset lager med fargede produkter.
Store utfordringer på oppvaskmaskiner. Leveringstid er ca. 15 uker, men dette er noe usikkert. Oppgradering skjer i den grad det er mulig.

Whirlpool melder pr. nå om en bedring i leveringssituasjonen og klarer stort sett å levere det som er bestilt eller alternativt produkt. Situasjonen kan imidlertid endre seg på kort varsel.

27.10.20

Informasjon vedrørende Miele. Klikk her.

18.06.20

Olje – Talgø Møretre

Talgø Møretre opplever dessverre leveringsutfordringer på sin treolje og terrasseolje, grunnet at deres leverandør på dette har mått prioritere hånddesinfeksjon, dette er nå endret og oljeproduksjonen går for fullt og vi kan forvente at de er ajour innen et par uker.

18.06.20

Hvitevarer

Electrolux har ingen etterslep på majoriteten av produkter i dag, noe etterslep på kalde produkter men likevel en meget stabil leveringssituasjon.

Whirlpool har fortsatt en del etterslep etter Korona situasjonen. Fabrikkene i Italia produserer varer igjen, men de går ikke for full maskin grunnet restriksjoner i Italia. Dette gjelder integrerte ovner, integrerte kombi- og mikroovner, platetopper, integrerte kalde produkter. Oppvaskmaskiner produseres i Polen og der er leveringssituasjonen mer normal. Forventer å være tilbake til normalen igjen på fabrikkene i Italia i løpet av juli.

17.06.20

Gressklippere – Stiga

Stiga opplever dessverre utfordringer med å skaffe nok varer, grunnet motormangel. Dette gjelder for hele bransjen. De jobber med å skaffe alternative B&S motorer, samt erstatningsmodeller på alle våre sortimentsvarer. Det meste vil være på lager i uke 27.

30.04.20

Hvitevarer – Electrolux og Whirlpool

Grunnet stengte fabrikker i Europa har stopp i produksjon av enkelte produkter ført til at man ikke har klart å levere alt til rett tid. Bra lagerbeholdning og levering av erstatnings-produkter/oppgraderte produkter har løst de fleste problemer.

Fabrikkene har nå begynt å åpne igjen, men i en overgangsfase, til de er 100 % i produksjon, vil det fremdeles kunne oppstå noen forsinkelser.

17.03.20

Scandinavian Appliances (Norcool)

Mange av leverandørens servicepartnere vil begrense eller stoppe all hjemmebesøk for å utføre service. De fleste av dem som ikke reiser på besøk vil kunne reparere produktet dersom det blir levert inn på verksted.

Garantiservice på Norcool produkter må meldes til norcool.no.

Kategori - Trelast og Plater

11.03.21

Gausdal Bruvoll AS

Vi må meddele at en av de ansatte i produksjonen på GB Gran Tre AS dessverre har fått påvist Corona-virus. Les hele informasjonsbrevet fra Gausdal Bruvoll AS.


16.03.20

Combiwood Barkevik

Det er lagt planer for hvordan bedriften skal omorganiseres for å kunne opprettholde drift ved Corona-smitte som legger begrensninger på normal drift og leveringsdyktighet. Utvidede rutiner for informasjon til kunder ved et slikt tilfelle er også utarbeidet.

Kategori - Verktøy, Festemidler og Arbeidsklær

17.06.20

3M

Kan ikke lenger levere følgende varer til nordisk region pga eksportrestriksjoner fra Tyskland: Sterile og ikke sterile operasjonsmasker, støvmasker FFP2/FFP3, øyevern og ansiktsvern, engangsdresser type 3/4/5.

Øvrige leverandører leverer foreløpig som normalt. Kategori følger opp leverandører tett for å sikre varetilgang som normalt.

Leveringsutfordringer fra alle leverandører av støvmasker FFP2/FFP3, øyevern og ansiktsvern, engangsdresser type 3/4/5, samt enkelte typer av engangshansker.