Optimera Byggsystemer

Det er mange grunner til å velge prefabrikert hvis du vil være konkurransedyktig i markedet også i fremtiden.

Produksjon

Vi leverer takstoler, skreddersydde bygningselementer og konstruksjonspakker med ferdigkappede materialer, slik at du kan bygge effektivt og lønnsomt.

Elementer

Med skreddersydde byggelementer fra Optimera får du kortere byggetid, høyere kvalitet og lavere kostnader.

I-bjelkelag/I-taksperre

Med I-bjelker fra vårt eget kappanlegg får du komplette bjelkelag og takverk med påmonterte forsterkninger.

Konstruksjonspakker

Med konstruksjonspakke kan du montere hele bærekonstruksjonen uten blyant og sag. Da blir bygget fortere ferdig – og med et bedre resultat.

Takstoler

Våre takstoler produseres med avanserte beregningsprogrammer og maskiner, slik at de blir nøyaktig som du har bestilt. Så slipper du å kaste bort tid på tilpasninger og justeringer under monteringen.

Tekniske tjenester

Stadig nye krav og forskrifter gjør at mange bruker mye tid på papirarbeid. Vi kan være ditt tekniske kontor og ta oss av prosjektering, kalkyler og beregninger.

Byggteknisk prosjektering

Vi utfører byggeteknisk prosjektering av bærende konstruksjoner i tre, som omfatter dimensjonering av alle komponenter med bærende effekt.

Energiberegning

Vi utfører varmetapsberegning som beregner konstruksjonsdelenes u-verdier.

Energimerking

Vi kan hjelpe deg med energimerking i henhold til kravene i energimerkeforskriften.

Mengdeberegning

Skal du bestille varer til et prosjekt? Vi kan foreta en mengdeberegning som gir deg eksakte mengder og priser.

Salgskalkyle

Skal du gi tilbud på et oppdrag eller estimere kostnader for et prosjekt? Vi kan foreta en salgskalkyle som gir deg et prisoverslag.

Samlebestilling tekniske tjenester

Ønsker du å bestille flere tekniske tjenester samlet?

Tegneoppdrag

Vi utfører rene tegneoppdrag. Fra underlag for byggemelding og situasjonsplan til arbeidstegninger i målestokk 1:50, og kontrollerklæring/søknad om ansvarsrett.