Energiberegning

Vi utfører varmetapsberegning som beregner konstruksjonsdelenes u-verdier.

Dette gjør det enkelt for deg å imøtekomme kravene til dokumentasjon av isolasjons- og energibehovet i bygget.

Vi kan dokumentere valgt konstruksjon eller vi kan være med fra skisseprosjekt til å finne den optimale løsningen.

Beregningen tar også hensyn til andre faktorer, som blant annet:

  • Byggets beliggenhet
  • Lufttetthet
  • Volum
  • Solinnstråling
  • Ventilasjonssystem
  • Andre oppvarmingssystemer
  • Kuldebroer

Bestill energiberegning

Skjemaet sendes på e-post til teknisk@optimera.no

Flere tekniske tjenester

Byggteknisk prosjektering

Vi utfører byggeteknisk prosjektering av bærende konstruksjoner i tre, som omfatter dimensjonering av alle komponenter med bærende effekt.

Energimerking

Vi kan hjelpe deg med energimerking i henhold til kravene i energimerkeforskriften.

Mengdeberegning

Skal du bestille varer til et prosjekt? Vi kan foreta en mengdeberegning som gir deg eksakte mengder og priser.