Energimerking

Vi kan hjelpe deg med energimerking i henhold til kravene i energimerkeforskriften.

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft i 2010 som følge av EUs bygningsdirektiv. Den krever at eier skal sørge for at hver boenhet i bygningen har gyldig energiattest ved ferdigstillelse, salg og utleie.

Yrkesbygninger med mer enn 1000 m2 oppvarmet BRA skal til en hver tid ha gyldig energiattest. Yrkesbygg som er sammensatt av deler med ulike bygningskategorier, som for eksempel forretning, kontor og bolig, skal ha energiattest for hver enkelt del.

Bestill energimerking

Skjemaet sendes på e-post til teknisk@optimera.no

Flere tekniske tjenester

Byggteknisk prosjektering

Vi utfører byggeteknisk prosjektering av bærende konstruksjoner i tre, som omfatter dimensjonering av alle komponenter med bærende effekt.

Energiberegning

Vi utfører varmetapsberegning som beregner konstruksjonsdelenes u-verdier.

Mengdeberegning

Skal du bestille varer til et prosjekt? Vi kan foreta en mengdeberegning som gir deg eksakte mengder og priser.