Tegneoppdrag

Vi utfører rene tegneoppdrag. Fra underlag for byggemelding og situasjonsplan til arbeidstegninger i målestokk 1:50, og kontrollerklæring/søknad om ansvarsrett.

Underlag for byggemelding

Vi utarbeider tegninger i målestokk 1:100 av planer og fasader. Alle fasadetegninger har inntegnet terrenglinjer.

Vi utarbeider i tillegg situasjonsplaner hvor bolig og eventuell garasje er tegnet inn på kartet. Denne planen viser i tillegg planlegging av tomten med innkjørsel, uteområde, søppelplassering og lignende.

Fotorealistiske perspektiver utfører vi også.

Arbeidstegninger

Vi utfører opptegning av planer og snitt i målestokk 1:50. Vi "rydder" i tegningene, klargjør for bygging, avklarer bæresystem, påfører laster på fundamenter, sjekker rørføringer og tegner inn kjøkken, bad og garderobe. Samtidig sjekker vi selvfølgelig at bygget er i henhold til forskriftene. Vi tilbyr også våtromstegninger.

Vi tegner alt i nøyaktig målestokk, slik at prosjektet er klart til overtakelse av konstruktør for element- eller konstruksjonspakke-prosjektering.

Bestill tegneoppdrag

Skjemaet sendes på e-post til teknisk@optimera.no

Flere tekniske tjenester

Byggteknisk prosjektering

Vi utfører byggeteknisk prosjektering av bærende konstruksjoner i tre, som omfatter dimensjonering av alle komponenter med bærende effekt.

Energiberegning

Vi utfører varmetapsberegning som beregner konstruksjonsdelenes u-verdier.

Energimerking

Vi kan hjelpe deg med energimerking i henhold til kravene i energimerkeforskriften.