Vi har kunnskapen du trenger! | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Industri satser på høy kvalitet og bearbeidede produkter i nærhet av råvarekilden, noe som ikke bare gjør indstrien mer lønnsom, men som også bidrar til at vi tilbyr produkter av høy kvalitet som kommer raskt fram.

Likevel er det i stor grad kunnskap selskapet lever av, og er derfor opptatt av å tilføre kunden verdier utover selve vareleveransen, og legger stor vekt på inngående kjennskap til den enkelte kundes produksjon.

Optimera Industri er opptatt av å bidra til å gjøre produksjon i Norge lønnsomt. Dette er helt avgjørende dersom bransjen skal verne om kunnskap og kultur knyttet til utnyttelse av tre. Selskapet føler på mange måter at dette lykkes de med ved å skaffe råvarer som gjør industrien konkurransedyktig. Her er kvalitet avgjørende.

Satsing på høy kvalitet og bearbeidede produkter i nærhet av råvarekilden, gjør industrien mer lønnsom. Dette har også en viktig miljømessig effekt da transportbehovet reduseres kraftig ved at produktbearbeidingen utføres nærmere skogen.