Vi har kunnskapen du trenger!

Industri satser på høy kvalitet og bearbeidede produkter i nærhet av råvarekilden, noe som ikke bare gjør indstrien mer lønnsom, men som også bidrar til at vi tilbyr produkter av høy kvalitet som kommer raskt fram.

Likevel er det i stor grad kunnskap selskapet lever av, og er derfor opptatt av å tilføre kunden verdier utover selve vareleveransen, og legger stor vekt på inngående kjennskap til den enkelte kundes produksjon.

Optimera Industri er opptatt av å bidra til å gjøre produksjon i Norge lønnsomt. Dette er helt avgjørende dersom bransjen skal verne om kunnskap og kultur knyttet til utnyttelse av tre. Selskapet føler på mange måter at dette lykkes de med ved å skaffe råvarer som gjør industrien konkurransedyktig. Her er kvalitet avgjørende.

Satsing på høy kvalitet og bearbeidede produkter i nærhet av råvarekilden, gjør industrien mer lønnsom. Dette har også en viktig miljømessig effekt da transportbehovet reduseres kraftig ved at produktbearbeidingen utføres nærmere skogen. 

Handel

Handel

Handel er en totalleverandør innen jernvare, interiør, trelast og byggevarer og selger til frittstående byggevarehus og faghandlere innen jernvare og maling.