Informasjon vedrørende Corona-viruset

Generell informasjon

Optimera innfører Corona-tiltak i alle Montér byggevarehus og Optimera Proffsenter

Optimera følger tett utviklingen av Corona-viruset. Vi følger løpende retningslinjer og råd fra norske myndigheter, både for å ivareta våre ansatte, hindre spredning samt kunne betjene våre kunder.

Våre ansatte og kunder er avgjørende for oss, og vi er opptatt av å redusere risiko for smitte i våre byggevarehus. I den forbindelse er det gjennomført mange preventive tiltak, og eventuelle smittetilfeller vil bli håndtert umiddelbart ihht. retningslinjer og kriseplaner.

Mange av våre kunder er avhengig av våre produkter og tjenester for å holde hjulene i gang. Vi etterstreber derfor å opprettholde full drift ved alle våre byggevarehus. Per 12. mars er alle byggevarehus i full drift.

I samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste har vi utarbeidet følgende forhåndsregler og tiltak for å redusere faren for smitte:

  • Sørg for god håndhygiene.
  • Unngå å håndhilse.
  • Bruk papirtørkle og/eller albukrok når du hoster eller nyser, og vask hendene godt i etterkant.
  • Vi anbefaler å holde minst en meters avstand til andre personer.
  • Ikke kom på jobb, eller besøk våre byggevarehus ved influensalignende- eller luftveissymptomer.
  • Ved nærkontakt med noen med påvist sykdom, settes vedkommende i hjemmekarantene i 14 dager.
  • Fysiske møter avlyses eller utsettes hvis mulig.

Vi beklager den ulempe og ekstra belastning dette medfører for våre kunder og interessenter. 

Drift-/ og leveringssituasjon 

20.03.2020

Vi gjør oppmerksom på at alle våre Montér byggevarehus, Optimera proffsentre og logistikkanlegg per dags dato er i drift og åpne. Leveranser fra våre leverandører er fremdeles god.

Våre logistikkløsninger gjør at vi kan opprettholde leveranser direkte til byggeplass. Våre transportører følger nøye de instrukser som er gitt for å unngå smitte. Det vil ikke være mulig å hente varer selv på våre logistikkanlegg i første omgang frem til 14. april, med unntak av logistikkanlegget på Sandmoen. Vi ber kunder som henter varer på Sandmoen om å følge angitte retningslinjer ved anlegget.

Optimera og Montér følger utviklingen av Corona-viruset tett. Vi følger retningslinjer og råd fra norske myndigheter, både for å ivareta våre ansatte, hindre spredning samt kunne betjene våre kunder. Våre ansatte og kunder er avgjørende for oss, og vi er opptatt av å redusere risiko for smitte i våre byggevarehus. I den forbindelse er det gjennomført en rekke preventive tiltak, og eventuelle smittetilfeller vil bli håndtert umiddelbart iht. retningslinjer og kriseplaner.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kundekontakt

Drift-/ og leveringssituasjon 

13.03.2020

Optimera og Montér følger utviklingen av Corona-viruset tett. Vi følger retningslinjer og råd fra norske myndigheter, både for å ivareta våre ansatte, hindre spredning samt kunne betjene våre kunder.

Våre ansatte og kunder er avgjørende for oss, og vi er opptatt av å redusere risiko for smitte i våre byggevarehus. I den forbindelse er det gjennomført mange preventive tiltak, og eventuelle smittetilfeller vil bli håndtert umiddelbart iht. retningslinjer og kriseplaner.

Mange av våre kunder er avhengig av våre produkter og tjenester for å holde hjulene i gang. Per dags dato er alle våre Montér byggevarehus, Optimera Proffsentre og logistikkanlegg i full drift og så langt har vi normal leveranse fra våre leverandører.

Per i dag anser vi dermed at vi vil kunne opprettholde driften, og betjene alle våre kunder løpende fremover.

Samtlige logistikkanlegg, med unntak av Sandmoen, stenges for hentekunder. Dette gjelder også hent ferdig pakket ordre. Endringen vil i første omgang gjelde for perioden 16. mars til 14. april. Samtlige logistikkanlegg vil være behjelpelige med å løse eventuelle kundebehov med leveranse av varer til byggeplass, istedenfor at kunden henter varer på et av våre logistikkanlegg.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kundekontakt.

Eventuelle leveringsutfordringer knyttet til Corona-viruset oppdateres fortløpende her

30.04.20 - Kategori Kjøkken/Garderobe/Bad

Hvitevarer – Electrolux og Whirlpool

Grunnet stengte fabrikker i Europa har stopp i produksjon av enkelte produkter ført til at man ikke har klart å levere alt til rett tid. Bra lagerbeholdning og levering av erstatnings-produkter/oppgraderte produkter har løst de fleste problemer.

Fabrikkene har nå begynt å åpne igjen, men i en overgangsfase, til de er 100 % i produksjon, vil det fremdeles kunne oppstå noen forsinkelser.

31.03.20 - Kategori Dør og Vindu

Bindal melder om normal leveringstid og tilgang på råvarer. Det planlegges heller ingen ekstraordinær prisjustering, og det oppfordres til å støtte opp om norske produsenter i denne tøffe perioden for hele bransjen. 

27.03.20 - Kategori Dør og Vindu

Scanflex melder om normal leveringstid og tilgang på råvarer.

26.03.20 - Kategori Tyngre Byggevarer

Tyngre Byggevarer - Produktkategorier Isolasjon, Gips, Tak, Stål og Mørtel (Pulver)

Leverandører for Tyngre Byggevarer følges tett opp fra kategori. Det er p.t. ikke kjent at produksjon og/eller logistikk hos noen av våre nøkkelleverandører i Norge er påvirket av restriksjoner rundt Corona fra norske myndighetene, men alle har iverksatt tiltak internt for å skjerme sine kunder og ansatte, og da spesielt ansatte i produksjon som ikke kan utføre jobbene sine fra hjemmekontor.

Vi opplever også noe lengre transporttider pga. innstilte ruter på Hurtigruten som er en viktig distribusjonskanal i Region Nord, samt lengre transporttider for varer som kommer fra Europa (ink. Danmark og Sverige) og resten av verden. Dette skyldes delvis innstilt ferjetrafikk mellom Tyskland/Danmark og Norge, samt økt tidsbruk under grensekontroller som er innført mellom de fleste land i Schengen-samarbeidet. Videre er det innført restriksjoner på produksjon og transport i enkelte land som kan påvirke tilgang til enkelte råstoffer eller ferdigprodukt. Dette følges tett av vår kategori- og innkjøpsavdeling som gjør nødvendige tiltak ifm. økte ledetider, forsinkelser og ev. erstatningsleveranser slik at det påvirker Optimera og Optimeras kunder i minst mulig grad.

Noen få leverandører melder leveringsforsinkelser eller stans i leveranser hvor produksjon er i land som nå har innført ytterlige restriksjoner, bl.a. stengning av produksjon som ikke er samfunnskritiske. Vi oppdaterer listen fortløpende med informasjon om hvilke produkter som kan være påvirket og gjeldende status:

Produktgruppe / Leverandør

Produkter

Årsak til forsinkelser

Status aktive ordre

Status nye ordre/tilbud

Fasade / Cembrit AS

Patina-plater i spesialfarger

Stenging av fabrikk i Italia (Force Majeure)

Kontroll på aktive ordre. Ev. forsinkelser eller avvik på enkeltprosjekt varsles direkte til prosjektene.

Nye ordre og tilbud, også tilbud som er gitt, blir så langt som mulig bekreftet levert fra annen produksjonssted eller vil stå ubekreftet til situasjonen er avklart.

Tak / Icopal AS (BMI)

Aerodek

Stenging av fabrikk i Belgia (Force Majeure)

Kontroll på aktive ordre, god tilgang på lager. Foreløpig ingen konsekvens.

Nye ordre og tilbud, også tilbud som er gitt, blir så langt som mulig bekreftet levert fra lager eller vil stå ubekreftet til situasjonen er avklart.

Søppelsekker / Optimera

Søppelsekker (gjennomsiktig)

Stenging av alle ikke-mat relatert produksjon og transport i Malaysia (Force Majeure)

Forsinket, stoppet før shipping, Optimera  supplerer fra alternative leverandører.

Forsinket, nye ordre bekreftes ikke eller kun med dato langt fram i tid. Foreløpig gjelder lock-down til 31.3.2020.

 På generell basis er tiltakene å følge gjeldende anbefalinger fra myndighetene, deriblant innskrenket reisevirksomhet, redusert møtevirksomhet (kun via telefon og nett) og bruk av hjemmekontor, samt i så stor grad som mulig å holde produksjons- og logistikkansatte så adskilt som mulig fra resten av de ansatte.

Kategori Tyngre Byggevarer vil legge ut oppdatert informasjon og informere gjennom andre relevante kanaler hvis situasjonen endrer seg

20.03.20 - Kategori Tyngre Byggevarer

Produktkategorier Isolasjon, Gips, Tak, Stål og Mørtel (Pulver)

Leverandører for Tyngre Byggevarer følges tett opp fra kategori. Det er p.t. (20.03.2020) ikke kjent at produksjon og/eller logistikk hos noen av våre nøkkelleverandører er påvirket av restriksjoner rundt Corona fra myndighetene, men alle har iverksatt tiltak internt for å skjerme sine ansatte, og da spesielt ansatte i produksjon som ikke kan utføre jobbene sine fra hjemmekontor.

På generell basis er tiltakene å følge gjeldende anbefalinger fra myndighetene, deriblant innskrenket reisevirksomhet, redusert møtevirksomhet og bruk av hjemmekontor, samt i så stor grad som mulig å holde produksjons- og logistikkansatte så adskilt som mulig fra resten av de ansatte.

Vi opplever derimot noe lengre transporttider pga. innstilte ruter på Hurtigruten som er en viktig distribusjonskanal i Region Nord, samt lengre transporttider for varer som kommer fra Europa (ink. Danmark og Sverige). Dette skyldes delvis innstilt ferjetrafikk mellom Tyskland/Danmark og Norge, samt økt tidsbruk under grensekontroller som er innført mellom de fleste land i Schengen-samarbeidet. Dette følges tett av vår innkjøpsavdeling som gjør nødvendige tiltak ifm. økte ledetider slik at det påvirker Optimera og Optimeras kunder i minst mulig grad.

Kategori Tyngre Byggevarer vil legge ut oppdatert informasjon og informere gjennom andre relevante kanaler hvis situasjonen endrer seg. 


18.03.20 - Kategori Dør og Vindu

Informasjon vedrørende HABO. Klikk her.


17.03.20 - Kategori - Verktøy, Festemidler og Arbeidsklær

3M - oppdatert pr. 17.03.20

Kan ikke lenger levere følgende varer til nordisk region pga eksportrestriksjoner fra Tyskland: Sterile og ikke sterile operasjonsmasker, støvmasker FFP2/FFP3, øyevern og ansiktsvern, engangsdresser type 3/4/5

Øvrige leverandører leverer foreløpig som normalt. Kategori følger opp leverandører tett for å sikre varetilgang som normalt.

17.03.20 - Kategori - KGB/Gulv/Interiørplater/Maling/Varme

Scandinavian Appliances (Norcool)

Mange av leverandørens servicepartnere vil begrense eller stoppe all hjemmebesøk for å utføre service. De fleste av dem som ikke reiser på besøk vil kunne reparere produktet dersom det blir levert inn på verksted.

Garantiservice på Norcool produkter må meldes til norcool.no.


16.03.20 - Kategori - Tynge byggevarer

Produktkategorier Isolasjon, Gips, Tak, Stål og Mørtel (Pulver)

Leverandører for Tyngre Byggevarer følges tett opp fra kategori. Det er p.t. (16.03.2020) ikke kjent at produksjon og/eller logistikk hos noen av våre nøkkelleverandører er påvirket av restriksjoner rundt Corona fra myndighetene, men alle har iverksatt tiltak internt for å skjerme sine ansatte, og da spesielt ansatte i produksjon som ikke kan utføre jobbene sine fra hjemmekontor.

På generell basis er tiltakene å følge gjeldende anbefalinger fra myndighetene, deriblant innskrenket reisevirksomhet, redusert møtevirksomhet og bruk av hjemmekontor, samt i så stor grad som mulig å holde produksjons- og logistikkansatte så adskilt som mulig fra resten av de ansatte.

Kategori Tyngre Byggevarer vil legge ut oppdatert informasjon og informere gjennom andre relevante kanaler hvis situasjonen endrer seg.


16.03.20 - 
Kategori - Trelast og Plater

Combiwood Barkevik

Det er lagt planer for hvordan bedriften skal omorganiseres for å kunne opprettholde drift ved Corona-smitte som legger begrensninger på normal drift og leveringsdyktighet. Utvidede rutiner for informasjon til kunder ved et slikt tilfelle er også utarbeidet.


16.03.20 - Kategori - KGB/Gulv/Interiørplater/Maling

Pr. dags dato går alt som normalt.


16.03.20 - Kategori - Dør og Vindu

Viljandi - pr. 16.03.20

Usikkerhet rundt leveringer den neste tiden.

Gilje Tre AS og Giljedoor AS - pr. 16.03.20

Det varsles om at usikkerhet rundt bekreftet leveringstid fra Gilje Tre AS og Giljedoor AS kan oppstå i en foreløpig uavklart periode.


Gilje Tre AS og Giljedoor AS

Alle bekreftede leveranser vil kunne berøres og det kan oppstå usikkerhet rundt bekreftet leveringstid fra GIlje Tre AS og Giljedoor AS. Årsakene kan være mange, det kan være mangel på varer, transport eller redusert kapasitet i fabrikkene på grunn av manglende bemanning eller restriksjoner fra myndighetene. Dette vil kunne vare i en foreløpig uavklart periode. 

Vi vil gjøre vårt ytterste for å hindre eventuelle forsinkelser. Skulle allikevel dette skje, er det utenfor vår kontroll og gir ikke grunnlag for dagmulkt/ erstatning (force majeure) ifølge våre salgsbetingelser punkt 11, NS 8409:2008 punkt 10, kjøpsloven §§23 og 27.

Nordic doors - oppdatert pr. 16.03.20

Alle bekreftede leveranser vil kunne berøres. Det jobbes med å finne alternative løsninger, og selskapet holder oppdatert status på hver enkelt leveranse. Det henstilles til å benytte selskapets faste leveringsruter og begrense egen henting av varer fra våre anlegg. Servicegrad på kundeservice vil kunne påvirkes. 

GPBM - oppdatert pr. 16.03.20

Fabrikkene i Kina har en redusert kapasitet på ned 40 %, noe som forlenger leveringstidene. Opp til en måned ekstra ledetid på brannsikkerhetsutstyr, med forventet stabilisering i mai måned.

Assa Abloy

Kan ikke bekrefte ordre i henhold til gjeldende rutiner, og tar stilling til hver ordre hver for seg. Vil kunne gi urealistiske leveransedatoer for en periode, f. eks. 31.12.32. Så fort de har oppdatert og konkret kunnskap om den angjeldende bestillingen, vil de sende en ny, oppdatert ordrebekreftelse.

11.03.20 - Kategori - Trelast og Plater

Pr. dags dato går alt som normalt.

11.03.20 - Kategori - Tyngre Byggevarer

Produktkategorier Isolasjon, Gips, Tak, Stål og Mørtel (Pulver)

Leverandører for Tyngre Byggevarer følges tett opp fra kategori. Det er p.t. (11.03.2020) ikke kjent at produksjon og/eller logistikk hos noen av våre nøkkelleverandører er påvirket av restriksjoner rundt Corona fra myndighetene, men alle har iverksatt tiltak internt for å skjerme sine ansatte, og da spesielt ansatte i produksjon som ikke kan utføre jobbene sine fra hjemmekontor.

På generell basis er tiltakene å følge gjeldende anbefalinger fra myndighetene, deriblant innskrenket reisevirksomhet utenfor Norge, redusert møtevirksomhet og økt bruk av hjemmekontor.

Kategori Tyngre Byggevarer vil legge ut oppdatert informasjon og informere.

Andre nyheter

Priser, salgs- og leveringsbetingelser

Her finner du prislister på tekniske tjenester, konstruksjonstjenester, bestillingsfrister, transportpriser, salgs- og leveringsbetingelser.

Dokumentasjon

Vi hjelper stadig flere av kundene våre til å følge myndighetenes krav på en enkel og kostnadseffektiv måte.