En kompetansebedrift

Rekord i Østre Aker Vei! Det er en mørk og kjølig morgen 05. januar 2016. Oslo begynner så smått våkne fra nattens dvale og man kan høre trafikken ta seg opp på innfartsveiene inn til Oslo

På logistikkanlegget til Optimera kan man i flomlyset skimte truckene som suser mellom lastebilene. Gutta vet det blir en hektisk dag og i løpet av dagen skal det faktisk vise seg at dette kanskje blir den travleste av dem alle. Denne dagen sender de ut over 400 tonn med byggevarer fra bare dette anlegget alene.

Hva er det som skal til?
400 tonn byggevarer fra ett anlegg er mye og man skjønner raskt at det kan være krevende å få denne logistikken til å gå opp, lasten skal ut til riktig plass på riktig tid. Tar man da innover seg at Optimera logistikk til daglig drifter 10 logistikkanlegg som skal dekke 100 utsalgssteder og over 1000 byggeplasser er dette ikke mindre imponerende.

Vi tok en prat med logistikksjef Geir Bærheim for å lære mer om hvordan de jobber for å håndtere et så stort system.

Hva er målsetningen?
―Vi skal være best i bransjen, sier Bærheim.  Det gløder i øynene på logistikksjefen når han stolt proklamerer at målsetningen ikke er noe annet enn å være best i bransjen. ―Hva vil det si og være best i denne bransjen?   ―Vi skal være best i bransjen på det som er viktig for kunden. Rett vare på rett plass til lavest mulig pris. Samtidig som vi skal understøtte kunden med det de trenger av logistikkhjelp på byggeplassen.  Bestiller du varene før klokken 14:00 så skal du ha varene levert dagen etter, sier Bærheim.

―Vi skal også være en foretrukket partner basert på riktige verdigrunnlag. Sikkerhet og miljø er begge saker som er veldig viktig for oss. Alle nye biler som skal kjøre for oss må være euroklasse 5 og vi jobber kontinuerlig med sikkerheten på våre anlegg. Vi har nå jobbet flere år uten alvorlige ulykker og det er vi veldig stolte av.

LEAN – i alt vi gjør
―Skal man være best i en bransje med stor konkurranse vil det kreve gode systemer og en systematisk tilnærming til oppgaven. Vi jobber LEAN og går faktisk med stoppeklokke og ser på alle arbeidsprosessene våre. Dette gir målbare resultater som inspirerer både ledelse og ansatte til endring. Dette handler om måling og metode som vi vet  gir gode resultater. Når vi ser klare resultater av forbedringer en plass så implementere vi det i de andre anleggene våre også, sier Bærheim.

―Hvordan reagerer de ansatte når man  går med stoppeklokke og ser på arbeidsprosessene? De fleste vil vel føle det litt stressende? ―Noen vil nok føle det som litt stressende til og begynne med. Vi har en god dialog med de ansatte og de vet at dette handler om prosessforbedringer som også gir dem en bedre hverdag. Det siste året har vi sett en økning i effektivitet på våre anlegg samtidig som vi ser at sykefravær og antall ulykker går ned. Vi ser også at arbeidsmiljøet blir bedre når vi får implementert fornuftige og god prosesser, sier Bærheim.

Registrering, oppfølging og rapportering av leveringsgrad på uke- og månedsnivå er også saker som vi måler fra dag til dag, sier Bærheim.

Et nasjonalt logistikksenter
―Det ble i  2015 brukt mye tid og ressurser på å bemanne og bygge opp et nasjonalt logistikksenter. Dette er endelig på plass og blir et kompetansesenter som skal ta seg av nasjonale og lokale oppgaver. Dette tror vi blir å styrke driften ytterligere, sier Bærheim.

De ansatte er den viktigste ressursen
Som tidligere nevnt er dette en dag for rekorder på anlegget i Østre Aker Vei.  Bærheim vil veldig gjerne at vi blir med en tur ned og snakker med de viktigste ressursene i maskineriet. De som organiserer, plukker og kjører varer fra klokken 05:00 – 22:00 hver eneste dag. ―Vi skal ha de beste ansatte hos oss. Dette er mennesker som gir det lille ekstra hver dag og som skjønner at vi må være i konstant bevegelse om vi skal holde vår posisjon i markedet, sier Bærheim.

Nede på anlegget koker det denne dagen men vi møter bare vennlige smil på vår rundtur innom de forskjellige stasjonene. Vi kommer i prat med Geir Olsen Gjerdrum som kjører for Optimera. Han var inne for å hente sitt andre lass for dagen. Det er full bil som skal til Lillestrøm der Veidekke er Entreprenør for kjempeprosjektet Portalen som skal romme kontorbygg, to boligblokker, næringsarealer, hotell og parkeringskjeller. Han stiller seg velvillig til at vi blir med en tur. Vi takker for praten med Bærheim i det han haster inn igjen for å sikre en god avslutning på dagen. 

Karriere i Optimera

Jobbe med sikring og lås?

Oktober 2014 annonserte Odd Treffen og Optimera en storsatsning på dør og vindu. Nå kommer Sikring & Lås..

Satser på lærlingene

Sammen med byggmesterforbundet og opplæringskontoret i Oslo og Akershus arrangerer Optimera...

Bygg mer med samme bemanning

Optimera styrker sin tilstedeværelse innenfor markedet for byggsystemer og elementer...