Nå går han for sikring og lås

Oktober 2014 annonserte Odd Treffen og Optimera en storsatsning på dør og vindu. Optimera bygde opp lagrene i byggevarehus, proffsentere og logistikksentere for å ta spesialistrollen i dør- og vindusmarkedet. Nå har han gjort opp status og vil tilby deg sikring og lås også!

Odd Treffen er glad og takknemlig for mottakelsen dør og vinduskonseptet fikk i markedet. Takket være en god innsats fra ansatte og lojale kunder har man har klart å etablere seg som en spesialist i markedet for dør og vindu. Når han nå lanserer en satsning på sikring og lås forklarer han det slik.

― Vi har gjort noen strukturelle grep og jobbet hardt med utdanning av ansatte. Dette sammen med god tilgjengelighet, stor produktbredde, prisfokus og omfattende lagerhold og utstillinger har bidratt til at dør og vinduskonseptet vårt treffer veldig bra i markedet. Sikring og lås blir nå en naturlig videreføring av dette konseptet, sier Odd Treffen, markedssjef for dør, vindu og sikring i Optimera.

 

Sikring og lås krever kompetanse

Når Optimera nå lanserer en storsatsning på sikring & lås er det med basis i datterselskapet Optimera Sikring & Lås og deres sikkerhetssentere på Stangeland i Sandnes og Raglamyr ved Haugesund. Satsningen retter seg mot proffmarkedet og kompetansen rundt sikring og lås vil være knyttet til Optimera sine dør- og vindussentre. Vige i Kristiansand er først ute med nytt sikkerhetssenter der man tilbyr komplette løsninger for sikring av bolig og næringsbygg inkludert adgangskontroll, porttelefoner, sikkerhetsdører, dørlåser og dørvridere, vinduslåser m.v.

―Sikring inkluderer et stort element av service i etterkant av leveransene. Vi må ha folk som kan reise ut raskt om noe oppstår. Derfor er oppbyggingen av kompetanse og beredskapsrutiner en forutsetning for hver nyetablering og distribusjon i et markedsområde, sier Treffen.

Produktbehov er sjeldent oppdelt i nisjer. Skal du har dører og vinduer trenger du også sikringsprodukter.

― Du bygger, vi tar oss av resten er noe vi ønsker å etterleve for kunden vår. Kunden skal fokusere på å bygge godt og effektivt med oss som eneste kontaktpunkt ved innkjøp. Nå dekker vi markedet for sikringskompetanse fra nord for Haugesund og godt øst for Kristiansand. Proffaktørene er pålagt å levere lovpålagt dokumentasjon på tvers av varegrupper og denne bygges opp automatisk ved uttak hos Optimera, avslutter Treffen.

Optimera Sikring & Lås har et solid utgangspunkt med tanke på ekspansjon. Selskapet er godt etablert i markedet med et bredt produktspekter, autorisasjoner og tung kompetanse fra 30 godt kvalifiserte medarbeider.

Spesialistene på Stangeland
På Stangeland er har Optimera en avdeling med spesialister på lås & sikring

I tillegg til et lite butikkutsalg finner du her en egen prosjektavdeling som hjelper deg med å designe og beskriver løsninger for sikkerhet og god brukeropplevelse. En teknisk avdeling som styrer all montasje, service og vedlikehold av tekniske anlegg og systemavdelingen som prosjekterer og produserer nye låsesystemer til selskapets kunder. I tillegg etterleverer de nøkler og sylindre til over 4000 eksisterende låsesystemer. Avdelingene er også utstyrt med det siste innen file og merkemaskiner for nøkler og sylindre.

Det nye visningssenteret

I forbindelse med den nye satsningen på sikring & lås har man bygget ett nytt visningssenter på Stangeland der man kan ta imot kunder som ønsker å ta løsningene til nærmere ettersyn og lære mer om gjeldende regelverk.

‒ Reglene for universell utforming er så omfattende at Optimera så et behov for å kunne vise kunden løsningene i praksis. Skal man sette opp et bygg i dag må man forholde seg til EN 16005 og TEK10. Blant annet er det krav om at en dør skal være tilgjengelig for alle, ha elektronisk lukking og åpning og døren skal automatisk åpne seg om noen havner i klem.

Vi leverer mye på prosjekt og på visningssenteret prøver vi å legge til rette for at kunden raskt skal kunne utdanne seg selv og sine ansatte slik at de vet hva som kreves av dem på byggene de setter opp. Her presenterer vi det til enhver tid siste innen sikring og lås og for oss er dette blitt en god møteplass der vi diskuterer nye løsninger og utveksler erfaring med kundene våre, sier Harald Fagerlid som er avdelingsleder for Sikring & Lås på Stangeland.  

Lås og beslag er fortsatt et manuelt håndverk.

Selv som utviklingen går raskt og de elektroniske løsningene stadig blir rimeligere og bedre er det fortsatt mye manuell jobb i denne bransjen. De tradisjonelle løsningene med sylinder og nøkkel er det fortsatt det vi selger mest av forteller Harald og tar oss med inn i systemavdelingen sin. Det blir raskt tydelig for oss hvor viktig det er med kompetanse og plettfri vandel på alle ansatte. Her handler det om kompetanse og håndverk slik det alltid har gjort og manuelt setter man her sammen sylindere og nøkler til leilighet- og forretningsbygg i hele Stavanger. Alle de små delene som sammen utgjør sylindere og låsekasser ligger systematisk i ett stort antall bokser og settes manuelt sammen for å få sin unike identitet.

‒ Det er enorme mengder informasjon og vi er lovpålagt å ha full kontroll på alt av nøkler som vi sender ut i markedet. Dette handler egentlig om koder og system like mye som teknikk. Det er så mange variasjoner og du må holde tunga rett i munnen når byggene blir store.

Det blir et stort antall nøkler og holde styr på, dette er et stort ansvar og det er ikke rom for feil, sier Harald Fagerlid

Elektronisk adgangskontroll er blitt trådløst

I tillegg til det tradisjonelle lås og beslag har man på Sandnes spesialisert seg på kortlesere og trådløs adgangskontroll. Dette er løsninger der man kan bruke kort, kode eller begge deler i kombinasjon. Trenden her nå er at mer blir trådløst og at løsningene kommuniserer direkte med en datamaskin. Det er også flere av løsningene som nå går på batteri. De moderne løsningene er enklere å sette opp med tanke på at man ikke trenger kabler eller utfresninger ved montering.

‒Når det gjelder adgangskontroll og porttelefoner så skjer utviklingen veldig raskt. Vi ser at flere løsninger nå kommuniserer direkte med en datamaskin eller mobiltelefon. Dette gir deg mulighet til å slippe inn folk i et begrenset tidsrom ved hjelp av koder som du generer der og da. Du kan også sperre brukere raskt og du har full oversikt over hvem som går ut og inn av lokalene du er ansvarlig for, sier Harald

Harald ser positivt på fremtiden og mener det er en naturlig utvikling at Optimera med den dekningen de har på dør og vindu nå også tilbyr spesialistkompetanse på sikring og lås. Han håper på et god samarbeid med Optimera sine kunder og avslutter intervjuet med å ønske nåværende og fremtidige kunder velkommen inn på visningssenteret for en fagprat om sikring & lås! 

Karriere i Optimera

Rekord i Østre Aker Vei

Det er en mørk og kjølig morgen 05. januar 2016. Oslo begynner så smått våkne fra nattens dvale...

Satser på lærlingene

Sammen med byggmesterforbundet og opplæringskontoret i Oslo og Akershus arrangerer Optimera...

Bygg mer med samme bemanning

Optimera styrker sin tilstedeværelse innenfor markedet for byggsystemer og elementer...