HEYDI FROST KF 10L | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Vis produktdetaljer

  • Antifrost
  • Virker som akselerator
  • Kloridfri
  • Flytende tilsetningsmiddel
  • flytende

Bruksområde

Heydi Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og puss, og muliggjør murarbeid ned til - 15°C. Heydi Frost KF virker også som aksellerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Heydi Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring og pussing i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.

Miljøprofil

  • Nasjonalt filter

Egenskaper

Egenskaper
Inneholder stoffer med H- og P-setninger (CLP) Ja