NOVIPRO PISTOLSKUM SMX | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Vis produktdetaljer

  • Fritt for frie isocyanater

Bruksområde

PU-fugeskum uten frie isocyanater for bruk med skumpistol

Miljøprofil

  • A20
  • HEA02
  • Nasjonalt filter

Egenskaper

Egenskaper
Emballasje Boks
Inneholder stoffer med H- og P-setninger (CLP) Ja
Inneholder stoffer på SIN-listen Ja