Kledning rektangulær Royalimpregnert grå 19x148 mm | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Varianter (10)

Vis produktdetaljer
  • Ferdig produkt klar til bruk
  • Oljeforseglingen reduserer fuktopptak og sprekkdannelse
  • Endret brannklassifisering - se dokumentasjon
  • Oljeforseglingen gir et dimmensjonsstabilt virke

Bruksområde

OBS! Les dokumentasjon som omhandler endret brannklassifisering for dette produktet! Rektangulær kledning som er royalimpregnert, MøreRoyal kledning er førsteklasses kledning med lang levetid, kldeningen er behandlet med grå impregnering, og er klar til bruk, her trenger du ikke å behandle med toppstrøk, monter med en gang. En svært råtebestandig kledning. Endret brannklassifisering for royalbehandlet trekledningBrannklassen for royalbehandlet trekledning er endret fra klasse D til klasse E. Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) angir at for utvendig trekledning for mindre bygninger (brannklasse 1) må være minimum klasse D. For nye tiltak hvor det er ønske om å bruke royalbehandlet kledning, må det gjøres en fraviksanalyse for å dokumentere at brannkravene i forskriften er ivaretatt. De ansvarlige prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 for brannsikkerheten kan utføre en slik fraviksanalyse med verktøyet "Branntrygg" for frittliggende eneboliger/fritidsboliger med en boenhet, kjedete eneboliger og rekkehus. "Branntrygg" er tilgjengelig på nettsiden: www.branntrygg.no. For andre bygningstyper må en brannrådgiver gjøre fraviksanalysen. TEK17 har ikke brannkrav for utvendig kledning brukt på frittliggende, én-etasjes garasjer og uthus. For slike små bygninger kan royalbehandlet trekledning brukes uten fraviksanalyse.

Miljøprofil

  • A20

Egenskaper

Egenskaper
A1-A3 - global warming potential -213030.090000000000 kg CO2 eq.
A1-A3 - GWP-BCIP (Norwegian addition) 30212.091000000000 kg CO2 eq.
A4 - global warming potential 4939.389000000000 kg CO2 eq.
A4 - GWP-BCIP (Norwegian addition) 4939.389000000000 kg CO2 eq.
A5 - global warming potential 4272.723000000000 kg CO2 eq.
A5 - GWP-BCIP (Norwegian addition) 2603.027700000000 kg CO2 eq.
B1 - global warming potential 0.000000000000 kg CO2 eq.
B2 - global warming potential 6393.933000000000 kg CO2 eq.
B2 - GWP-BCIP (Norwegian addition) 6393.933000000000 kg CO2 eq.
B3 - global warming potential 5454.540000000000 kg CO2 eq.
B3 - GWP-BCIP (Norwegian addition) 5454.540000000000 kg CO2 eq.
B4 - global warming potential 54545.400000000000 kg CO2 eq.
B5 - global warming potential 0.000000000000 kg CO2 eq.
B6 - global warming potential 0.000000000000 kg CO2 eq.
B7 - global warming potential 0.000000000000 kg CO2 eq.
C1 - global warming potential 2.612118600000 kg CO2 eq.
C1 - GWP-BCIP (Norwegian addition) 2.612118600000 kg CO2 eq.
C2 - global warming potential 1806.058800000000 kg CO2 eq.
C2 - GWP-BCIP (Norwegian addition) 1806.058800000000 kg CO2 eq.
C3 - global warming potential 275757.300000000000 kg CO2 eq.
C4 - global warming potential 10.121202000000 kg CO2 eq.
C4 - GWP-BCIP (Norwegian addition) 1.012120200000 kg CO2 eq.
D - global warming potential -13727.259000000000 kg CO2 eq.
EN 15804:2012+A1:2013 Ja

Miljømerking

  • CE-merke
  • EcoProduct
  • Miljøfyrtårn