DEWALT gjør det enkelt å ta sikkerheten på alvor

Valg av riktige verktøy er viktig for å unngå velkjente utfordringer som kan oppstå på byggeplassen.

De smarte velger rekkegarasje

Det er et enormt potensial i markedet, sier kategoridirektør Ståle Mikkelsen.

Unngå småskadene

Arbeidstilsynets ulykkesrapport fra 2019 viser at det skjedde 2670 ikke-dødelige arbeidsskader på byggeplasser i 2018.