Boligmappa er nå tilgjengelig via MinOptimera

Boligmappa er et boligservicehefte der kundene dine kan motta dokumentasjon fra deg. Nå er MinOptimera tilkoblet Boligmappa, slik at du enda enklere kan gjøre dokumentasjon tilgjengelig for dine kunder.

Hva er Boligmappa?

Boligmappa er en dokumentasjonsløsning som forbedrer boligeierens tilgang til viktig dokumentasjon tilknyttet boligen. Gjennom boligmappa.no får boligeieren tilgang til dokumentasjon tilknyttet servicehistorikk på boligen (eksempelvis oppgradering av oppvarmingssystem, reparasjoner osv.), som gir høyere trygghet og verdi av boligen.

I Boligmappa finner boligeieren dokumentasjon fra tre kilder:

 • Kvalifiserte håndverkere kan laste opp dokumentasjon direkte til kundens Boligmappe.
 • Boligeier kan selv legge inn dokumentasjon (tidligere eiere kan også ha lagt inn dokumentasjon tidligere (kvitteringer, fargekoder, garantibevis o.l.)
 • Eiendomsregisteret (omsetningshistorikk, servitutter og heftelser)

Boligmappa er tilknyttet boligen, ikke eieren – slik at ved eierskifte vil tilgangen til dokumentasjonen overføres til den nye eieren.

Hva har Boligmappa med MinOptimera å gjøre?

Med MinOptimera kan du nå sammenstille dokumentasjon (eksempelvis FDV-dokumentasjon) og sende den direkte til Boligmappa, gjennom MinOptimera.

Du knytter helt enkelt jobben til kundens Boligmappe-ID, og setter sammen dokumentasjon til dine kunder, basert på de produktene du har benyttet underveis i prosjektet. MinOptimera gir deg muligheten til å:

 • Logge inn på din Boligmappa-bruker (din lisens) via MinOptimera
 • Sammenstille dokumentasjonen (velge type dokumentasjon og kategorisere de aktuelle produktene)
 • Redigere forsiden (last for eksempel opp selskapets logo)
 • Generere dokumentasjonen og sende den til kunden/Boligmappa som en fiks ferdig PDF-fil. Dokumentet lagres også i dokumentarkivet til MinOptimera.

Hvordan gagner Boligmappa meg som håndverker*?

 • Boligmappa er kun for de seriøse. Boligmappa setter krav til kompetanse, økonomi og selskapsform for å få lov til å bruke tjenesten
 • Du sparer tid. Dokumentasjon på utført arbeid tar tid å lage og sende. Boligmappa gjør det enkelt og raskt.
 • Det er super kundeservice. Dokumentasjon på jobben dere har gjort er et verdidokument for boligeieren. Når dokumentasjonen er sendt til Boligmappa er den tatt vare på til evig tid, tilgjengelig både for dagens og fremtidige eiere av boligen.
 • Tilfredsstiller regelverket. Med Boligmappa tilfredsstiller du regelverket for overføring og lagring av FDV-dokumentasjon samt garantibevis til dine kunder.
 • Alle på samme objekt. Ulike håndverkere i mange fagområder dokumenterer sitt arbeid på samme boligmappe. Enkelt for håndverkeren, verdiøkende for boligeieren
 • Visittkortet følger boligen. Boligmappa følger boligen, ikke person. Dokumentasjonen og utførende firma er dermed tilgjengelig for fremtidige eiere.

*Kilde: https://boligmappabedriftlisens.myshopify.com/pages/hva-er-boligmappa

Hva skal til for at jeg kan bruke Boligmappa-funksjonen i MinOptimera?

Forutsetningen for at du skal kunne knytte jobben opp mot kundens Boligmappe-ID, er at du har lisens med Boligmappa.

Finn ut mer om Boligmappa 

Andre nyheter

Ferdigarmert bjelkelag

En av de smidigste måtene å støpe bjelkelag på er å bruke ferdigarmert.

Byggmesters risiko ved installering av solfangere

Solcellepanel: Som byggmester bør du sørge for at brannrisikoen blir hensyntatt.

Optimera kjøper Montasjemateriell

Optimera styrker seg dermed ytterligere mot bygg- og anleggsaktører i Vestfold.