Solfangere: Risikoen du bør vite om

Det blir stadig mer populært med solceller eller solfangere på både nye og eksisterende bygg. Dette er elektriske installasjoner, som kan forårsake brann. Som byggmester bør du sørge for at risikoen for brann blir hensyntatt. Ellers risikerer du å komme i ansvar!

Sjekkliste

 • Er søknad til kommunen nødvendig?
 • Har relevante fagfolk vurdert brannsikkerheten?
 • Har de aktuelle fagfolkene tilstrekkelig brannfaglig kompetanse?
 • Er anlegget merket på skandinavisk språk med informasjon om egenskapene?
 • Har du som byggmester ivaretatt forbrukerens interesser i tråd med offentlige sikkerhetskrav eller offentlig-rettslige krav?
 • Har man i kontrakten mellom de profesjonelle pratene regulert hvem som har ansvar for prosjektering/utførelse av anlegget?
 • Risikerer du avkorting i forsikringsutbetaling eller regress fra forsikringsselskapet som følge av brann?
 • Dersom du er usikker, har du kontaktet byggesakskontoret i kommunen?

Er solfanger et søknadspliktig tiltak?

Ja. Installasjoner av solenergianlegg er som hovedregel søknadspliktig. Uten søknad og tillatelse risikerer man pålegg fra byggesak om rivning mv. De ansvarlige foretakene, som byggmestere ofte er, må blant annet ivareta TEK17 som krav til brannsikkerhet.

TEK17 krever at tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjoner ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår, eller at brann og røyk sprer seg.
Byggmesteren bør derfor tipse byggherre om å involvere prosjekterende/utførende også innen elektro og brann allerede på planleggingsstadiet.

Videre stiller TEK17 krav til tilrettelegging for redningsmannskaper, som også skal oppfylles som minimumskrav.

Krav til dokumentasjon

Er anlegget sparsomt merket og uten bruksanvisninger på et skandinavisk språk, bør man revurdere kjøpet.

Ethvert produkt som skal innegå i et byggverk, skal ha forsvalige og dokumenterte egenskaper. Dette er nærmere regulert blant annet gjennom Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

DOK stiller krav til dokumentasjonen av egenskaper og ytelser i byggevarer. Dokumentasjonene skal inneholde:

 • Produsent og importør med kontaktdetaljer
 • Byggevarens egenskaper
 • Tekniske spesifikasjoner
 • Navn på det foretaket som har utfør eventuelle tredjepartskontroller
 • Opplysninger om farlige stoffer
 • Nødvendige bruks-/monteringsanvisning på norsk, svensk eller dansk

For å unngå bruk av et ulovlig produkt bør man, før innkjøp og montering, nøye kontrollere merkingen.

Proffkunde – Hvem har ansvaret?

Mellom profesjonelle aktører bør man særskilt avtaleregulere hvem som har ansvaret for:

 • Prosjektering
 • Produktkontroll
 • Innkjøp
 • Montering
 • Drift
 • Vedlikehold

Ansvaret for å ivareta brannsikkerheten vil her være sentralt, for eksempel:
Hvem av partene har ansvaret for å sikre stilstrekkelig brannmotstand i takkonstruksjonen?

Privat kunde – Hvem har ansvaret?

Overfor forbrukere plikter du som profesjonell byggmester, i henhold til håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringslova, å ivareta forbrukerens interesser og tilfredsstille «offentlig sikkerhetskrav» og «offentligrettslige krav».

Her risikerer byggmesteren ansvar dersom eksempelvis det mangler dokumentasjon for produktet eller TEK17s ovenfor nevnte krav om brannsikkerhet ikke er blitt oppfylt.

Hva kan skje etter en brann?

Normalt er man forsikret mot brannskader gjennom sin hus- og innboforsikring. Har man slurvet med monteringen av anlegget e.l. risikerer eier avkorting i forsikringsdekningen.

Forsikringsselskapet vil også vurdere regress hos den som er ansvarlig for skaden, for eksempel byggmesteren som har påtatt seg ansvaret for prosjektering/innkjøp/montering av solenergianlegget.

Andre nyheter

Ferdigarmert bjelkelag

En av de smidigste måtene å støpe bjelkelag på er å bruke ferdigarmert.

Optimera kjøper Montasjemateriell

Optimera styrker seg dermed ytterligere mot bygg- og anleggsaktører i Vestfold.

7 tips til sikring av last

Gode HMS-rutiner reduserer skader og redder liv på norske byggeplasser. Men tar du med deg sikkerheten inn i bilen?