Dette bør du vite om farlig avfall når du rehabiliterer en bolig

Uansett hvor små mengdene er, må du håndtere farlig avfall på byggeplass på riktig måte.

Farlig avfall skal sorteres for seg og oppbevares tørt

For nybygg under 300 m2 og rehabprosjekter under 100 m2 eller avfallsmengde under 10 tonn, stiller ikke byggteknisk forskrift (TEK) krav om å utarbeide avfallsplan. Du må uansett forholde deg til farlig avfall – og for rehabprosjekter krever forskriften at du alltid kartlegger hva som kan være farlig avfall.

– Kartleggingen behøver ikke å være så omfattende, men du skal vite hva du har av farlig avfall før du starter. For eksempel skal du vite om det er PCB i vinduene eller om det finnes asbestplater, sier miljøekspert Steinar Amlo i Norconsult. Vet du det ikke før du starter å jobbe, kan det være farlig både for deg selv og for miljøet.
Er du usikker? Lever det som farlig avfall!

SORTER FARLIG AVFALL FOR SEG

Kartleggingen gjør at du kan ta ut bygningsdeler som er farlig avfall for seg; det skal ikke blandes med annet avfall.
– Har du ikke kompetanse til å kartlegge farlig avfall, må du få noen andre til å gjøre det for deg. Det er du pålagt som næringsdrivende, understreker Amlo.

I tillegg til TEK har både forurensningsloven og avfallsforskriften krav til hvordan avfall fra næringsvirksomhet skal håndteres. Noen av de vanligste avfallstypene du bør være oppmerksom på, er:

  • Maling, lakk og lim, spraybokser, fugemassepatroner – også tom, ikke rengjort
  • emballasje
  • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) – også komponenter
  • Isolasjonsmaterialer produsert før 2004; XPS og rørisolasjon («Armaflex»)
  • Vinyl/PVC-gulvbelegg
  • Asbest
  • Vinduer: Vinduer med PCB er farlig avfall (de ble produsert 1965-75, til 1980 for utenlandske vinduer)
  • Vinduer med klorparafiner er farlig avfall (de ble produsert 1976-1990). Les av produksjonsåret for vinduer på kanten mellom glassene
  • Fugemasser du finner mellom betong-/murvegger og dør-/vinduskarmer, er vanligvis farlig avfall. Bruk hansker og skjær bort fugemassen med kniv, så tett inntil karmen/ramma og betongen du kommer. Legg fugemassen i en kasse eller lignende og lever som farlig avfall
  • Impregnert trevirke: Trykkimpregnert grønt trevirke (produsert før 2003) og brunsvart trevirke er farlig avfall. Er du usikker på alderen, lever trykkimpregnert grønt trevirke som farlig avfall.

ISOLASJONSMATERIALER OG GULVBELEGG GLEMMES OFTE

Fargete isolasjonsplater (XPS-plater) og rørisolasjon av cellegummi produsert før 2004 kan inneholde bromerte flammehemmere, og regnes som farlig avfall.

– Dette er noe av det som veldig ofte glemmes; man tror ikke at det er farlig avfall, sier Amlo. Vinyl er et annet eksempel på farlig avfall det er lett å glemme. – Vinyl-gulvbelegg fra før år 2000 er farlig avfall, det inneholder myknere (ftalater), opplyser Amlo.

Linoleum er ikke farlig avfall. Det kan være vanskelig å se forskjell. Linoleum har ofte strie på baksiden og sprekker lett ved bøying. Det gjør ikke vinyl.

ASBEST ER IKKE BORTE

Selv om mengden asbest går sakte, men sikkert nedover, er det ikke borte. – Det finnes mye av det fremdeles – vi driver stadig med disse gamle byggene våre. Et bygg som er oppført før 1980, kan inneholde asbest selv om det har gjennomgått
både en og to rehabiliteringer, poengterer Amlo. Det gjelder også boliger; der kan du ofte finne asbest i fyrrom, i rørisolasjon i kjeller, i eternittplater på vegger og tak eller i gulvbelegg.

– For 20 til 30 år siden visste alle om asbest, men nå er det mange folk på byggeplasser som ikke vet om det, sier Amlo. Han tror det kommer til å bli mye håndtering av asbest-avfall framover. Det skyldes at mange kommer til å kvitte seg med oljefyr i boligen sin fordi det blir forbudt å bruke fossil fyringsolje fra 2020.

– Veldig mange oljefyringsanlegg ble montert mellom 1955 og 1975, midt i den verste asbest-tiden. Det var veldig vanlig med asbest på rør og kanskje takplater i fyrrom, også i boliger, poengterer Amlo. Flere grupper håndverkere kan komme i kontakt med denne asbesten; rørleggere, elektrikere og snekkere.

Hvis du skal fjerne asbest, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske
som dekker munn og nese. Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket «asbest» før det leveres på gjenvinningsstasjonen. Det kan være hensiktsmessig å samarbeide med en leverandør som har spesialisert seg på asbestsanering.

Amlo understreker også at luft-tilluft- varmepumper må håndteres med varsomhet.
Det er ikke tillatt å demontere slike varmepumper med mindre du har F-gass-sertifikat. Gassen i varmepumper må ikke slippes ut.

FARLIG AVFALL KAN IKKE LAGRES MER ENN 12 MÅNEDER

– Alle som produserer mer enn én kg. farlig avfall i året, har plikt til å deklarere avfallet, påpeker Henrik Øvrum, fagansvarlig farlig avfall hos Romerike avfallsforedling (RoAf). Ifølge Øvrum betyr denne plikten at du må vite hva du håndterer, og hva du leverer fra deg.

 

– Og det er ikke lovlig å lagre farlig avfall i mer enn 12 måneder, poengterer han. Alt farlig avfall skal oppbevares tørt og trygt. Når du skal levere farlig avfall, må du fylle ut et elektronisk deklarasjonsskjema på avfallsdeklarering.no. Les mer om hvordan i dette fakta-arket hos Miljødirektoratet.

Du finner mer informasjon om farlig avfall på www.byggemiljo.no. På sortere.no kan du søke på type avfall og finne ut hvordan du som næringsdrivende skal håndtere det. (Vær klar over at listen over avfallsmottak ikke er komplett).

 

Visste du at Optimera har miljøvennlig transport? Les mer om våre utslippsfrie leveranser med kranbiler som går på biodiesel.

Andre nyheter

Ta et smart valg med HEFTIG kledning fra Moelven

For å sikre god økonomi og fremdrift i prosjektet ditt bør du ta smarte valg.

Nytt dør- og vinduskonsept

Vi skal skape løsninger som gjør det enklere å ta valg. Vårt nye dør- og vinduskonsept er en slik løsning.

Tenk langsiktig med MøreRoyal-kledning

MøreRoyal®-kledning er for deg som tenker langsiktig i prosjektene dine.