DEWALT gjør det enkelt å ta sikkerheten på alvor

Å bli utsatt for vibrasjoner, inhalering av støvpartikler og fastkilinger under boring er velkjente utfordringer som kan oppstå på byggeplassen. Derfor er valg av riktige verktøy viktig. Perform & Protect-serien fra DEWALT gir håndverkeren optimal beskyttelse og bidrar til å oppfylle HMS-forskriftene på byggeplassen.

DEWALT er opptatt av å levere profesjonelle løsninger, som samtidig skal sikre at jobben gjøres mer effektivt, samtidig som sikkerheten ivaretas.

Opptil 50 % reduksjon i vibrasjon

14158_KONTROLL_1080x1080px.jpg

Langvarig eksponering for vibrasjoner kan forårsake en rekke helseskader som karpaltunnelsyndrom og hvite fingre.

DEWALT Perform & Protect-verktøy har funksjoner som reduserer det triaksiale vibrasjonsnivået betydelig, og dermed øker brukstiden og komforten uten at det går på bekostning av ytelsen.

De fleste av DEWALTs SDS-Plus® og SDS-MAX® borhammere inkluderer teknologi som reduserer vibrasjonene med opptil 50 %, slik at håndverkeren kan jobbe lengre økter med økt sikkerhet.

Avanserte løsninger til støvkontroll

Inhalering av luftbårne støvpartikler kan føre til en rekke kroniske sykdommer som for eksempel KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og silikose (steinstøvlunge).

Det farligste støvet er ofte det man ikke ser. Verktøy merket med Perform & Protect reduserer risikoen for inhalering av det farlige støvet betraktelig.

For å underlette og forbedre støvhåndteringen på ulike byggeplasser har DEWALT mer enn 200 produkter og tilbehør til støvhåndtering som også er kompatible med verktøy fra andre leverandører.

Borhammeren DCH273 kan leveres med et integrert støvavsug som sørger for et renere arbeidsmiljø og reduserer risikoen for innånding av farlig støv.

Total momentkontroll

Ved boring og kapping er det alltid en risiko for at verktøyet kiler seg, noe som kan føre til personskader og skader på verktøyet.

Derfor har DEWALT Perform & Protect-verktøy flere tekniske funksjoner som beskytter håndverkeren mot overbelastning fra verktøyet hvis det ikke brukes riktig.

Eksempler på disse er anti-rotasjonssystemet E-Clutch®, som registrerer roterende bevegelse og reduserer en plutselig momentreaksjon til et minimum.

I tillegg har mange av DEWALTs vinkelslipere elektronisk brems for å redusere kick-back ved fastkiling.

Andre nyheter

Unngå småskadene

Arbeidstilsynets ulykkesrapport fra 2019 viser at det skjedde 2670 ikke-dødelige arbeidsskader på byggeplasser i 2018.

Timbra er ny favoritt

Det blir stadig vanligere å se Timbra på norske arbeidsplasser.

Førstehjelp er ferskvare

Om en kollega får spon på øyet har du bare én jobb: finne førstehjelpskofferten.