Førstehjelp er ferskvare

Hvis en kollega får spon i øyet, har du bare én jobb: finne førstehjelpskofferten, ta frem øyeskyllevæsken og starte skylling. Deretter må du sørge for transport til legevakt eller sykehus.

I gjennomsnitt får én person hver daOppg alvorlige øyeskader på jobben, som fører til synsnedsettelse eller blindhet. De fleste av disse skadene kunne vært unngått ved bruk av vernebriller

Norges vanligste yrkesskade

Øyet er et av de organene som hyppigst blir skadet i arbeidsulykker. Vinkelsliper og annet slipeverktøy er involvert i 25,7 % av ulykkene. Fremmedlegemer står for 78,3 % av skadene, mens brann og etseskader står for 9,7 %.
Mange av skadene er lette, men de alvorligste fører til arrdannelser i regnbuehinnen, grå stær, alvorlig øyeinfeksjon med bakterier og grønn stær. Dersom et fremmedlegeme av metall ikke blir fjernet, vil dette på sikt føre til skade på øyet og blindhet.

Slik behandler du skaden

Når skaden har oppstått, er det viktig å begynne skylling så tidlig som mulig. Du kan bruke vann, men det er så absolutt å anbefale skylling med væske som har en nøytraliserende effekt. Øyeskyllevæsken som følger med førstehjelpskofferten fra Optimera, inneholder steril isoton og bufret koksaltløsning.
Bruk rikelig med væske for best mulig effekt. Ofte vil øyeskyllevæsken kunne fjerne fremmedlegemet.

Ved korrekt behandling av skaden, spesielt ved den ikke-perforerende typen, oppnår man ofte fullstendig normalt syn. Kontakt alltid lege ved skade på øyet. Om nødvendig skal det skylles under transport.

Førstehjelp er ferskvare

Selv om yrkesskader er vanlige i Norge, inntreffer de selvfølgelig ikke hvert år på alle norske byggeplasser. Dette fører til at førstehjelp ofte går i glemmeboken, og det er dessverre vanlig at førstehjelpsutstyret går ut på dato.

Øyeskyllevæsker har en holdbarhet på 4,5 år. Plaster er datostemplet, limet varer ikke evig, og til og med vernehjelmer har begrenset varighet.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at førstehjelpsutstyret er oppdatert og fastmontert på byggeplassen. Alle skal være kjent med hvor utstyret er og hvordan det benyttes.

Optimera hjelper deg

Ta med førstehjelpskofferten til Optimera og Montér og sørg for at alt som er gått ut på dato blir erstattet med nye produkter.

HMS i byggeplasscontainer

Alle på byggeplassen skal være kjent med hvor førstehjelpsutstyret befinner seg. Dersom du har byggeplasscontainer, kan Optimera også sørge for at denne inneholder en egen modul med førstehjelpsutstyr. 

Andre nyheter

Ferdigarmert bjelkelag

En av de smidigste måtene å støpe bjelkelag på er å bruke ferdigarmert.

Byggmesters risiko ved installering av solfangere

Solcellepanel: Som byggmester bør du sørge for at brannrisikoen blir hensyntatt.

Optimera kjøper Montasjemateriell

Optimera styrker seg dermed ytterligere mot bygg- og anleggsaktører i Vestfold.