Mottakskontroll av byggevarer

Ved mottak av byggevarene bør du som byggmester (kjøper), gjennomføre mottakskontroll. Ellers risikerer du å tape retten til å gjøre avtalebrudd eller mangler gjeldende overfor selger/transportør/forsikringsselskap med krav om retting, omlevering, erstatningskrav mv.

Hva innebærer en mottakskontroll?

Kjøper må kontrollere at det er samsvar mellom mottatte byggevarer og følgeseddel, samt en visuell og fornuftig kvalitetskontroll av byggevarene. Synlige skader/avvik påføres på transportørens følgeseddel eller fraktbrev.

Kontroller alltid varene før signering av følgeseddel eller fraktbrev, og sørg for kopi, ellers risikerer kjøper å tape sin rett til å gjøre gjeldende avtalebruddet/mangelen.

Hva er avtalt? 

Mottakskontroll.JPGVed kjøp av byggevarene kan det være avtalt en mottakskontroll. NS 8409: 2008 med tilhørende kontraktskjema (blankett 8409) anbefales brukt mellom partene.

I så fall er mottakskontroll regulert i punkt 12. dermed er partene sikret en balansert avtale om kjøp og salg av byggevarer.

Ordrebekreftelsen/avtalen kan vise til Incotermsreglene, som blant annet regulerer hvor/når selger kjøpsrettslig leverer varen til kjøper, som samtidig derfor bør sørge for mottakskontroll av varene.

Manglende kunnskap om disse reglene kan gjøre at kjøper utfører mottakskontroll på feil sted/tid, og dermed taper krav. Sørg for å forstå begreper og forkortelser fra Incoterms før avtalen lukkes.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøperen har en undersøkelsesplikt utover mottakskontrollen. Etter levering skal kjøper så snart han/hun etter forholdene har rimelig høve til det, undersøke varen slik god skikk tilsier.

Kjøpers krav vil som regel ikke være tapt, om man ikke oppdager skaden/avviket ved en fornuftig mottakskontroll iht. bransjepraksis. Etter NS 8409 har kjøper 14 dagers frist til å reklamere etter han/hun har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og før byggevarene tas i bruk.

Kjøpsloven om hentekjøp, plasskjøp og sendekjøp

Dersom ingenting er avtalt om mottakskontroll, regulerer kjøpsloven forholdet. Forholdet til forbrukerkjøpsloven behandles ikke.

Kjøpsloven skiller mellom hentekjøp, plasskjøp og sendekjøp:

  • Ved hentekjøp skal varen hentes hos selgeren, hvor kjøpers mottakskontroll bør skje.
  • Ved plasskjøp, hvor varen skal bringes til kjøperen på samme sted, bør mottakskontroll skje ved mottak hos kjøper.
  • Ved sendekjøp, hvor varen skal sendes av selgeren til et annet sted, bør kjøper sørge for:
  1. 1. Mottakskontroll før overlevering til fraktfører
  2. 2. Transportforsikring 

Kontraktskjemaet til NS 8409 skiller mellom nevnte kjøp.

Hva slags kjøp det er snakk om, beror på hva som er avtalt. Leveringen har betydning for risikoens overgang, fordelingen av kostnader mellom partene og hva vurderingen av om det foreligger kontraktbrudd fra selgerens side. 

Hvilket ansvar har transportøren for skader? 

Transportøren har – til manges overraskelse – et svært begrenset ansvar for skader på byggevarene. Ved frakt av varer bør derfor partene avtale hvem som skal transportforsikre varene, og slik sikre full erstatning ved skade.

Andre nyheter

Ferdigarmert bjelkelag

En av de smidigste måtene å støpe bjelkelag på er å bruke ferdigarmert.

Byggmesters risiko ved installering av solfangere

Solcellepanel: Som byggmester bør du sørge for at brannrisikoen blir hensyntatt.

Optimera kjøper Montasjemateriell

Optimera styrker seg dermed ytterligere mot bygg- og anleggsaktører i Vestfold.