Kan du de nye stillasreglene?

Arbeid med stillasmontering og arbeid fra stillaser innebærer fare for fall og dermed for skader, også fra lave høyder. I 2016 ble derfor kravene til arbeid med stillas skjerpet. Målet er å forebygge skader og dødsfall. Alle som skal montere stillas over 2 meter må nå kunne dokumentere teoretisk og praktisk opplæring.

Omfattende opplæring

Opplæringen skal i følge forskriftene blant annet inkludere disse punktene:

  • Forståelse for planer for montering
  • Demontering
  • Endringer av stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen, både for personer og gjenstander
  • Vurdering av stillasets vedlikeholdstilstand

Ulike krav for ulike høyder

Det er ulike krav til opplæring avhengig av hvor høyt stillaset er. Fra 2 til 5 meter må du ha 7,5 timer teori og 7,5 timer praktisk øvelse. Fra 2 til 9 meter må du ha 15 timer teori og 15 timer praktisk øvelse. Er stillaset høyere enn 9 meter, må du ha 36 timer teori og 72 timer praktisk opplæring. Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere om den som utfører arbeidet har en opplæring som tilfredsstiller de nye kravene. Hvis du har stillasmontør-opplæring som tilsvarer dagens ordning, trenger du ikke gå på kurs.

Snekre selv

Hvis du skal montere stillas som ikke leveres fra en stillaseleverandør og som følgelig ikke har monteringsanvisning, må du ha opplæring for stillas over 9 meter. Med andre ord må du ha mer enn 100 timer opplæring. Årsaken er at stillasoppstilling utenom anvisningene krever kunnskap om styrke- og stabilitetsberegninger. Mange stillasulykker skyldes dårlig vedlikehold og kontroll av stillasmaterialet. Dette gjelder særlig stillasgulv i tre, som kan bli utsatt for råte, korrosjon og sprekker.

Høydeberegning

Stillashøyden regnes fra bakken og til plattformen. Har du kurset ”2 til 9 meter”, kan du montere stillas opptil 5 meter plattformhøyde.

Brukeropplæring

Alle som bruker stillas må også ha opplæring. Hvor omfattende opplæringen skal være er avhengig av arbeidsforholdene og en total risikovurdering. Arbeidstakere skal få tilstrekkelig opplæring for å kunne gjøre jobben på en sikker måte. Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidstakere som bruker stillas, får grunnleggende informasjon om stillasets konstruksjon og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder for eksempel begrensninger i belastning og konstruksjonsendringer, med andre ord en gjennomgang av bruksveiledningen for stillaset. Arbeidstakere og andre som entrer stillaset kun for inspeksjon eller kontroll, regnes ikke som brukere av stillaset.

Tekniske godkjenningskrav

For alle ferdigproduserte stillassystemer gjelder krav om typegodkjenning fra Arbeidstilsynet. For nyere systemer kreves det også et eget sertifikat.

Andre nyheter

Byggeforskrifter, Dør og Vindu

Er du kjent med byggeforskriftene tilknyttet dør og vindu? Oppdatert kunnskap gir både tryggere og mer kostnadseffektive løsninger.

Regelverk ved takarbeid

Vet du hvilke krav og regler som gjelder for legging av tak?

Tørr byggeprosess - Innvendige arbeider

Mer ekstremvær krever bedre fuktbeskyttelse. Samtidig gjør strengere energikrav at det tar lenger tid å tørke ut fuktighet, og gir større risiko for fuktskader.