Sirkulær økonomi - hva betyr det for deg og byggeplassen din?

Utgangspunktet er helt enkelt ressursknapphet. En økning av mennesker på jorden som bruker stadig mer ressurser betyr at vi i fremtiden ikke vil ha nok av en rekke råvarer. Derfor er det sirkulære skiftet nødt til å komme, og stadig flere politikere ser behovet for å bruke jordas ressurser på en bedre måte.

I byggebransjen er det sirkulære potensialet kjempestort, ifølge Cathrine Barth, strategisk leder i tenketanken Circular Norway.

- Byggebransjen står for uthenting av ca. 40 prosent av jordens ressurser, 40 prosent av de globale utslippene og 40 prosent av avfallet sier Barth.

Samtidig er det ikke lett å være sirkulær i byggebransjen. En entreprenør vil for eksempel oppfylle garantikrav gjennom å bruke CE-merkede produkter. Slik regelverket er i dag, er det ikke mulig å CE-merke gjenbruksgjenstander. Dermed blir det naturlig å velge bort gjenbruksmaterialer.

Lineær økonomi versus sirkulær økonomi

 

I dag er det stort sett slik at råvarer blir utvunnet fra naturen. De foredles og settes sammen til produkter som brukes inntil de blir kastet. Dette kalles lineær økonomi. Det har fungert helt fint fram til nå, men etter hvert som stadig flere land blir industrialiserte vil vi slippe opp for sentrale råvarer.

Sirkulær økonomi er et overliggende prinsipp som har som mål at alle ressurser skal bli i økonomien lengst mulig. Det skjer ved at produkter designes for lang levetid samtidig som de enkelte bestanddelene skal kunne gjenbrukes og bli til nye produkter, i stedet for å bli avfall eller utslipp. Altså en omvendt bruk-og-kast-mentalitet. For å få til dette er det mye som må endres: Produktdesign, materialbruk, lover og regler, forretningsmodeller og mye mer.

Gir arbeidsplasser

I Nederland har regjeringen vært en aktiv pådriver for sirkulær økonomi. Eksempler derfra viser også at sirkulær økonomi kan være lønnsomt og skape nye arbeidsplasser.

- På Schipol-flyplassen utenfor Amsterdam er det Philips som eier alle lyskilder. Flyplassen betaler en fast sum for å få lys, mens Philips har ansvaret for energibruken og vedlikeholdet. Dette skaper insentiver for lang levetid på produktene og lavest mulig energibruk sier Barth.

Mer ombygg

Hvordan vil det påvirke små og mellomstore bedrifter i byggebransjen?
Etter hvert kommer det til å være færre nybygg og flere ombygg. Samtidig vil det bli stilt nye krav til materialbruk og montering i nybygg, som gjør at byggematerialer kan gjenbrukes.

Cathrine Barth tror det offentlige vil komme først.
– Vi ser nå at en del kommuner begynner å fokusere på sirkulære anskaffelser. Det er ikke sikkert du blir valgt om du bruker tynn parkett fra Øst-Europa hvis en konkurrent kan levere lokale, bærekraftige løsninger selv om disse er dyrere i anskaffelse.

Sirkulær økonomi er ikke bare bra for miljøet, det er bra for business. Det er en grønn omstillingsmotor som sikrer konkurransekraft og skaper arbeidsplasser avslutter Cathrine Barth. 

Andre nyheter

Ferdigarmert bjelkelag

En av de smidigste måtene å støpe bjelkelag på er å bruke ferdigarmert.

Byggmesters risiko ved installering av solfangere

Solcellepanel: Som byggmester bør du sørge for at brannrisikoen blir hensyntatt.

Optimera kjøper Montasjemateriell

Optimera styrker seg dermed ytterligere mot bygg- og anleggsaktører i Vestfold.