Slik lykkes du med kildesortering på byggeplassen | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Optimeras Byggmesteravtale gir deg gunstige betingelser og et omfattende lojalitetsprogram.

Norsk gjenvinning i avtale med Optimera

Norsk Gjenvinning har inngått avtale med Optimera, og gjennom lojalitetsprogrammet får du fordeler ved håndtering av avfall. Du kan benytte deg av Norsk Gjenvinning og iSEKK sine tjenester til gunstige priser, og få tilgang på informasjon og rapportering som vil lette alt arbeid i forhold til deres daglige drift.

For å få til en optimal kildesortering på byggeplass må rett utstyr være på plass til rett tid. 

Det aller viktigste kriteriet for å få til en velfungerende avfallssortering er å tilpasse løsningen for type bygg eller anlegg. Som regel er det snakk om nybygg, riving og rehabilitering, og konstruksjoner og anlegg.

Omfattende regelverk for avfallshåndtering i byggebransjen

Uansett fase eller type byggeplass det er snakk om, er man bundet av et omfattende regelverk i byggebransjen. De fleste prosjekter er bundet av byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17 § 9-6) til å ha en avfallsplan. Dette er en forhåndsberegning av det avfallet som vil oppstå ved nybygg, rehabilitering eller riving.

Kravet gjelder følgende:

 • Oppføring av bygning over 300 m2 (bruksareal)
 • Riving og rehabilitering av bygning over 100 m2 (bruksareal)
 • Konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket genererer mer enn 10 tonn avfall

Avfallsplanen må være tilgjengelig for innsyn, men trenger ikke å sendes inn for behandling. I Norsk Gjenvinning jobber vi ut fra en såkalt kalkulasjonsnøkkel hvor man kan sette inn antall kvadratmeter i valgt type prosjekt. Resultatene fra denne beregningen, samt en kvalitativ vurdering fra en konsulent, danner grunnlaget for å estimere avfallsmengden.

Mål på minst 60% sorteringsgrad

Det er også et krav om sorteringsgrad, som betyr at en viss prosentandel av alt avfallet som produseres på en byggeplass, må utsorteres. Målet bør være en sorteringsgrad på minst 60 %.

En viktig del av arbeidet for å sikre god sortering er å avholde et oppstartsmøte. Dette for å informere om hvilken avfallsløsning som er valgt. Sørger dere for god informasjon og involverer alle som skal delta, bidrar dere også til at hver enkelt føler eierskap til løsningen. Det er avgjørende for hvorvidt man lykkes eller ikke.

Grønt Ansvar® - gir deg avfallsstatistikk til enhver tid

Relasjonen til underentreprenører er også av stor betydning og avhengig av tydelig kommunikasjon. De må være klar over konsekvensene ved å kaste avfall i feil container. 

Gjennom vår løsning Grønt Ansvar® vil man få oppdaterte rapporter og avfallsstatistikker
til enhver tid. Det gjør det lett å sørge for jevnlig rapportering.

I rivnings- og rehabiliteringsprosjekt er det også mye farlig avfall som skal behandles på riktig måte. Det kan for eksempel være gulvbelegg, eldre rør med asbest i, fugemasse i vinduer osv.

Oppsummert er dette de viktigste ingrediensene for å lykkes med kildesortering på byggeplassen:

 • Tilpass avfallsløsningen til arbeidet som skal gjøres.
 • Utarbeid en avfallsplan i samarbeid med en avfallsleverandør.
 • Lag en plan som omfatter både løsninger og logistikk – inkludert avtaler med underentreprenører.
 • Sørg for at planen inkluderer de forskjellige fasene eller nivåene i prosessen.
 • Ha et oppstartsmøte – og involver alle relevante personer.
 • Avfall bør være tema på alle byggemøter underveis for å sikre at avfallsplan blir fulgt.
 • Ha en beredskapsavtale med relevant aktør ved uforutsette hendelser/utslipp/komplekse fraksjoner.
 • Tilpass behov underveis.

Følger du punktene over, er sannsynligheten stor for at dere vil lykkes med kildesortering på byggeplassen - uten at arbeidsplassen stopper opp.

 

Kontaktpunkter for å komme i gang med kildesortering:

Husk å opplyse om at du har Byggmesteravtale med Optimera.

Mail: post@isekk.no
www.isekk.no

Kundesentertelefon 09700
Mail: kundeservice@ngn.no
www.norskgjenvinning.no

 

Visste du at uansett hvor små mengdene med farlig avfall er, må du håndtere det på riktig måte på byggeplassen? Les mer om håndtering av farlig avfall.