Ta et smart valg med HEFTIG kledning fra Moelven

Smarte valg er viktig for å sikre god økonomi og fremdrift. Velger du fabrikkmalt kledning, får du besparelser både i tid og penger.

God prosjektøkonomi

Det er viktig å ta smarte valg for å sikre god økonomi og fremdrift i et prosjekt. Naturlig fremdrift blir raskt et konkurransefortrinn.

For mange er kostnadene til stillasleie vesentlige. Velger du fabrikkmalt kledning blir det mindre malearbeid på byggeplass, og stillasene kan tas ned raskere. Det gir viktige besparelser og raskere fremdrift. I tillegg blir byggetiden kortere, færre aktører er inne, og det blir mindre koordinering på byggeplass.

Bedre heft og grunnlag

- Forsiden på vår kledning har en mer homogen overflate, tilpasset industriell overflatebehandling med mindre fiberreising og bedre vedheft, forklarer Kategorisjef Halvard Nørbech i Moelven. - Ferskt virke blir i fabrikk påført et strøk Jotun Visir og et strøk Jotun Drygolin Ultimat.

Den viktigste gevinsten er bedre heft og grunnlag som at maling vil sitte bedre.

 Moelven legger vekt på at kvaliteten på råstoffet skal være høy, og at det er god produksjonskontroll, blant annet med tanke på tørking. All kvist er også rubbet.

- Malingen sitter mye bedre på ferskt trevirke enn den gjør på kledning der treverket har begynt nedbrytningsfasen. Hvis kledningen bare er grunnet, bør første mellomstrøk påføres i løpet av 6-8 uker. Er kledningen grunnet og påført mellomstrøk, kan kledningen stå inntil to år før toppstrøket på påføres.

Fornøyde kunder

Alle kjenner til kostnadene ved å rette opp feil i etterkant. Med fabrikkmalt kledning er not og fjær malt før montering, i akkurat den fargen du, eller arkitekten har valgt. Du slipper dermed tidkrevende reklamasjoner grunnet krympestriper. Kunden ender opp med et hus som ser ferdig ut, og slipper det tidkrevende førstestrøket.

Like viktig er at tøffere og tøffere værforhold, med et stadig fuktigere klima, gjør at alle bygningskonstruksjoner må tåle større påkjenninger. Fabrikkmalt HEFTIG kledning er beskyttet fra starten av og kan monteres uansett vær.

Stort potensial for merverdi - Fra sagbruket, til byggevarehuset og ikke minst for prosjekter

Fabrikkalt gir merverdi

Malinssalget til Jotun viser at omla 50% av all kledning som selges nå er grunnet og malt ett strøk. Det betyr at 50% av kledningen fortsatt kun er grunnet. Og når vi vet at fabrikkmalt keldning gir enklere og mer effektiv bygging, så går man glipp av økonomiske fordeler.

- Her er det et stort potensial for merverdi, fra sagbruket, til byggevarehuset og ikke minst for prosjekter, avslutter Nørbech.

Andre nyheter

Byggeforskrifter, Dør og Vindu

Er du kjent med byggeforskriftene tilknyttet dør og vindu? Oppdatert kunnskap gir både tryggere og mer kostnadseffektive løsninger.

Regelverk ved takarbeid

Vet du hvilke krav og regler som gjelder for legging av tak?

Tørr byggeprosess - Innvendige arbeider

Mer ekstremvær krever bedre fuktbeskyttelse. Samtidig gjør strengere energikrav at det tar lenger tid å tørke ut fuktighet, og gir større risiko for fuktskader.