Ekstraordinært prisvarsel 1. februar 2021 Byggtre/K-virke | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Med bakgrunn i ekstraordinære varsel fra samtlige trelastleverandører knyttet til råvaretilgang, ser vi oss nødt til å varsle følgende prisstigning med virkning fra 1. februar 2021.

Optimera har tett dialog med samtlige leverandører i ukene fremover for å minimere prisøkninger så langt det er mulig.

Vennligst ta kontakt med din kundekontakt i Optimera for mer informasjon.