Varsel om prisendring gjeldende fra 1. april 2021 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Grunnet prisøkning fra våre hovedleverandører, hovedsakelig grunnet råvarepriser, valutautvikling og generelt økende fraktkostnader, ser vi oss nødt til å øke våre priser, se varegruppene listet opp nedenfor.

For trelast er etterspørselen historisk høy globalt, og denne trenden ser ikke ut til å avta foreløpig. Det er et underskudd av trelast internasjonalt, som har ført til en ubalanse i dette markedet og dette har resultert i historisk lave lagre i hele verdikjeden, med kraftige prisøkninger.

Vennligst ta kontakt med din kundekontakt i Optimera for mer informasjon.