Varsel om prisendring gjeldende fra 1. mai 2021 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

På grunn av ekstraordinær situasjon i råvaremarked og begrenset tilgang til råmaterialet styren, opplever vi dessverre en vedvarende prisoppgang i markedet og Optimera ser seg derfor nødt til å varsle en ekstra-
ordinær prisendring per 01.05.21.

Lav etterspørsel av hovedprodukter i raffineriprosessen som også produserer styren, samt redusert kapasitet i raffinerier og råstoff-produksjon pga. planlagte og uplanlagte vedlikeholdsstans, skaper ubalanse i markedstilgang til råvaren og påvirker prisutviklingen for EPS og XPS, samt produkter som er basert på EPS/XPS.

Vennligst ta kontakt med din kundekontakt i Optimera for mer informasjon.