Varsel om ekstraordinær prisendring gjeldende fra 1. juni | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Situasjonen i råvaremarkedet er fortsatt ekstraordinær med begrenset tilgang. Vi opplever dessverre en vedvarende prisoppgang i markedet.

Optimera ser seg derfor nødt til å varsle nok en ekstraordinær prisendring. Det er fortsatt veldig lave varelager i hele verden og utfordrende produksjon grunnet Covid-19, i tillegg til høy internasjonal etterspørsel etter råvarer. Prisene fra produsentene endres fra å gjelde halvårig til kvartal, månedlig, og for enkelte produkter nå ukentlig, for å sikre tilstrekkelig produksjon og leveranser til markedet

Vennligst ta kontakt med din kundekontakt i Optimera for mer informasjon.

;