Varsel om ekstraordinær prisendring gjeldende fra 1. juli | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Grunnet meget stor etterspørsel av byggevarer nasjonalt og globalt, og fortsatt krevende råvaresituasjon, opplever vi dessverre en vedvarende prisoppgang i markedet. Optimera ser seg derfor nødt til å varsle en ekstraordinær prisendring per 01.07.21 på OSB, stål og teknisk isolasjon.

For mer informasjon, kontakt din kundekontakt i Optimera. 

;