Varsel om ekstraordinær prisendring fra 1. august | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Pga. fortsatt ekstraordinær situasjon i råvaremarkedet og begrenset tilgang kombinert med meget høy internasjonal og nasjonal etterspørsel, opplever vi dessverre en vedvarende prisoppgang i markedet. Optimera ser seg derfor nødt til å varsle en ekstraordinær prisendring fra og med 1.8.2021.

For mer informasjon, kontakt din kundekontakt i Optimera.