Varsel om prisendring fra 1. oktober 2021 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Pga. fortsatt ekstraordinær situasjon i råvaremarkedet og begrenset tilgang kombinert med meget høy internasjonal og nasjonal etterspørsel, opplever vi en fortsatt vedvarenede prisopgang på enkelte byggevarer.

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.