Varsel om ekstraordinær prisendring gjeldende fra 1. august 2022 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Optimera har tidligere varslet at vi vil gjennomføre prisreduksjoner så snart markedssituasjon og varetilgang tilsier dette.

Basert på endringer i markedet og god tilgang av trelast og OSB-plater vil Optimera justere prisene, og vi har gleden av å meddele at vi justerer
prisene ned med virkning fra 1. august 2022.

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.