Varsel om prisendring gjeldende fra 1. desember 2022 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Det er fortsatt en krevende logistikk og råvaresituasjon globalt, og spesielt produksjons-kostnader knyttet til energikrevende byggevarer er utfordrende i hele Europa.

For det norske markedet opplever vi uavhengig av dette fortsatt god tilgang på trelast og plater.

Derfor er det hyggelig at vi også ved dette prisskiftet kan presentere en betydelig prisreduksjon på trelast, plater og precut utover varslet og gjennomført prisnedgang 1. august og 1. oktober 2022. 

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.