Varsel om prisendring fra 1. februar | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Det er hyggelig at vi igjen kan varsle prisnedgang for noen varegrupper. Som tidligere varslet gjennomfører vi prisreduksjoner når markedssituasjon og varetilgang tilsier dette.

Med bakgrunn i varsler fra våre leverandører grunnet økte kostnader på sentrale innsatsfaktorer, samt økende inflasjon er vi dessverre nødt til også å varsle prisjusteringer på enkelte produktgrupper. 

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.