Varsel om prisendring fra 1. juni 2022 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Situasjonen i råvaremarkedet er fortsatt meget krevende knyttet til den vedvarende konflikten i Ukraina, kombinert med fortsatt meget høye frakt- og energikostnader.

Dette kombinert med fortsatt høy byggeaktivitet og etterspørsel, bidrar til ytterligere prisoppgang på byggevarer, innenfor en rekke varegrupper.

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.