Varsel om prisendring fra 1. mai 2022 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Markedet opplever en fortsatt meget krevende situasjon i råvaremarkedet. Dette kombinert med betydelig økte frakt og energikostnader, både generelt og knyttet til den tragiske konflikten i Ukraina. Fortsatt meget høy etterspørsel, bidrar dessverre til fortsatt betydning prisoppgang på byggevarer, innenfor enkelte varegrupper.

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.