Varsel om prisendring gjeldende fra 1. oktober 2022 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Markedet opplever en fortsatt krevende råvaresituasjon for mange av våre leverandører.

Økende energipriser og råvarekostnader for tyngre byggevarer er krevende, i forhold til å bremse prisutviklingen. Kombinert med fortsatt høy etterspørsel, bidrar dette dessverre til ytterligere prisoppgang for enkelte varegrupper.

Da er det hyggelig at vi også ved dette prisskiftet kan presentere en betydelig prisreduksjon på trelast utover varslet og gjennomført prisnedgang 1. august 2022. 

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.