Varsel om prisendring gjeldende fra 1. april 2023 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Markedet opplever en fortsatt krevende råvaresituasjon for mange av våre leverandører.

Høye energipriser, samt logistikk og råvarekostnader er krevende. Kombinert med fortsatt høy etterspørsel, bidrar dette dessverre til prisoppgang
for enkelte varegrupper. 

Likevel er det hyggelig at vi også ved dette prisskiftet kan presentere en betydelig prisreduksjon på enkelte produktgrupper. 

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.