Varsel om ekstraordinær prisøkning gjeldende fra 1. januar 2023 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Det er fortsatt en krevende råvaresituasjon globalt, og spesielt energikrevende produkter er utfordrende i hele Europa.

Vi har derfor mottatt følgende ekstraordinære varsel fra Glava og Gyproc, i tillegg til prisjusteringene som ble foretatt på enkelte produktgrupper 01.10.22.

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.