Varsel om ekstraordinær prisøkning fra 1. juni 2023 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Markedet opplever nå en relativt stabil råvaresituasjon og større grad av forutsigbarhet til tross for høye energi- og logistikkostnader. Unntaket er stigende stålpriser.

Grunnet ytterligere sterkt svekket NOK mot EUR og USD, ser vi oss dessverre nødt til å gjennomføre en ekstraordinær prisjustering på enkelte importerte produkter. 

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.