Varsel om prisendring fra 1. oktober 2023 | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Markedet opplever fortsatt sterk, global inflasjon på en rekke råvarekomponenter til tross for fallende volum og byggeaktivitet.

I tillegg bidrar sterkt lønnsvekst og en sterk svekket NOK mot øvrige valutaer over tid til prisendringer fra våre største leverandører. 

For mer informasjon, kontakt din kundeeier i Optimera eller logg inn for å lese mer.