Miljøpolicy i Optimera | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Optimera fortsetter sitt fokus på bærekraft. Vi er i gang med en rekke tiltak som møter stadig økende krav og forventninger. Dette flytter Optimera som organisasjon i riktig retning. Vår miljøpolicy beskriver våre prioriteringer.

Vår miljøpolicy:

Som en betydelig aktør i markedet har Optimera et viktig ansvar for klima og miljø.

Vi er med på å skape verdier og innovasjon i samfunnet gjennom tett samspill med våre kunder, leverandører, eiere og andre interessenter. Dette samspillet bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling der hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran kortsiktig økonomisk gevinst.

Optimeras miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og vi har identifisert fem viktige mål som påvirkes gjennom vår virksomhet.

fn-ikoner_2_transp..png

Vi følger opp disse bærekraftsmålene ved å:

 • jobbe systematisk med skadeforebygging og sikkerhet
 • jobbe for at ingen opplever noen form for diskriminering
 • sikre rettferdige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter i hele verdikjeden
 • etterleve strenge etiske retningslinjer i forhold til korrupsjon
 • levere byggevarer som bidrar til redusert energibruk
 • sørge for at våre produkter ikke inneholder miljøfarlige kjemikalier
 • benytte transportløsninger som gir lavest mulig utslipp
 • energieffektivisere alle våre bygg
 • kildesortere over 80 prosent av avfallet på alle våre avdelinger
 • redusere bruk av emballasje
 • utvikle produkter og løsninger som bidrar til et bærekraftig samfunn

Optimera gjør det enklere for ansatte, kunder og leverandører å ta miljøsmarte valg.

Andre nyheter