Arbeidstegninger | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Vi utfører arbeidstegninger i målestokk 1:50. for egne og kunden sine tegninger.

Vi utfører opptegning av planer og snitt i målestokk 1:50. Vi "rydder" i tegningene, klargjør for bygging, avklarer bæresystem, påfører laster på fundamenter, sjekker rørføringer og tegner inn kjøkken, bad og garderobe. Samtidig sjekker vi selvfølgelig at bygget er i henhold til forskriftene. Vi tegner opp formtegninger for fundament og grunnmur.  Vi tilbyr også våtromstegninger. 

Vi tegner alt i nøyaktig målestokk, slik at prosjektet er klart til overtakelse av konstruktør for element- eller konstruksjonspakke-prosjektering.

Vi kan erklære ansvar i henhold til saksbehandlingforskriften.

Bestille arbeidstegninger

Du laster ned skjemaet over, lagrer det på din datamaskin, fyller ut, og lagrer. Så sendes det per e-post til teknisk@optimera.no for bestilling.